2015-02-25 13:57

2015-03-13 13:41

Han tar över efter Stina Höök

SÄFFLE: Ordförandeskifte i barn- och utbildningsnämnden

Nu är det klart vem som föreslås ta över Stina Hööks uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Säffle.

Stina Höök lämnar ordförandeposten i Säffle på grund av nya uppdrag och läns- och regionnivå och inte på grund av barn- och utbildningsnämndens mångmiljonfiasko. När hon i december blev vald till nytt regionråd berättade hon samtidigt att hon skulle avgå som ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Säffle kommun. Den posten innehade hon under hela förra mandatperioden.

Avgår på måndag

Men nu avgår hon. Det sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde på måndag.

– Det är varken möjligt eller lämpligt att ha båda uppdragen, förklarar hon.

Stina Höök efterträdare som ordförande i barn- och utbildningsnämnden blir sannolikt Erik Blakstad. Det är i alla fall det namn som Moderaternas valnämnd kommer att föreslå sin fullmäktigegrupp på måndag.

– Det är en rutinerad politiker med många kvalitéer och mycket erfarenhet av att arbeta med människor. Han har förmågan att lyssna på andra och är en skicklig förhandlare, säger Ulrika Simonsson, Moderaternas gruppledare.

Erik Blakstad är i dag vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden där ordförandeskapet denna mandatperiod innehas av Åmål. Om Blakstad blir ny ordförande i BUN måste han ersättas i teknik- och fritidsnämnden.

– Där föreslår vi nuvarande ledamoten Andreas Alerfors som ny vice ordförande och att Andreas i sin tur ersätts i nämnden av Tomas Jarlhamre, berättar Ulrika Simonsson.

Alerfors och och Jarlhamre är två nya namn i Säffles lokalpolitik.

– Det är roligt att ge yngre politiker möjligheter, säger Ulrika Simonsson.

Stina Höök ser fram emot sitt nya politiska uppdrag.

– Det är en stor och spännande utmaning där varje fråga handlar om Värmlands framtid. Jag går in i jobbet med erfarenhet av politiskt arbete i både en stor och en liten kommun men också från landstinget och det ger mig möjlighet att se saker ur flera perspektiv, säger hon.

Stina Höök lämnar ordförandeposten i Säffle på grund av nya uppdrag och läns- och regionnivå och inte på grund av barn- och utbildningsnämndens mångmiljonfiasko. När hon i december blev vald till nytt regionråd berättade hon samtidigt att hon skulle avgå som ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Säffle kommun. Den posten innehade hon under hela förra mandatperioden.

Avgår på måndag

Men nu avgår hon. Det sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde på måndag.

– Det är varken möjligt eller lämpligt att ha båda uppdragen, förklarar hon.

Stina Höök efterträdare som ordförande i barn- och utbildningsnämnden blir sannolikt Erik Blakstad. Det är i alla fall det namn som Moderaternas valnämnd kommer att föreslå sin fullmäktigegrupp på måndag.

– Det är en rutinerad politiker med många kvalitéer och mycket erfarenhet av att arbeta med människor. Han har förmågan att lyssna på andra och är en skicklig förhandlare, säger Ulrika Simonsson, Moderaternas gruppledare.

Erik Blakstad är i dag vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden där ordförandeskapet denna mandatperiod innehas av Åmål. Om Blakstad blir ny ordförande i BUN måste han ersättas i teknik- och fritidsnämnden.

– Där föreslår vi nuvarande ledamoten Andreas Alerfors som ny vice ordförande och att Andreas i sin tur ersätts i nämnden av Tomas Jarlhamre, berättar Ulrika Simonsson.

Alerfors och och Jarlhamre är två nya namn i Säffles lokalpolitik.

– Det är roligt att ge yngre politiker möjligheter, säger Ulrika Simonsson.

Stina Höök ser fram emot sitt nya politiska uppdrag.

– Det är en stor och spännande utmaning där varje fråga handlar om Värmlands framtid. Jag går in i jobbet med erfarenhet av politiskt arbete i både en stor och en liten kommun men också från landstinget och det ger mig möjlighet att se saker ur flera perspektiv, säger hon.