2015-02-21 06:00

2015-03-13 13:41

Får inte hyra ut bostäder

SÄFFLE: För dålig hygien

En fastighetsägare i Säffle har förbjudits att hyra ut två bostäder sedan hyresgästerna klagat på vattenskador, fukt, mögel och dålig lukt i bostäderna.

Miljö- och byggnadsnämnden har fått in flera anmälningar mot fastighetsägaren och behandlade ärendet vid onsdagens sammanträde.

Fastighetsägaren förbjöds då att hyra ut de två bostäderna innan bristerna är åtgärdade. Om detta inte sker riskerar fastighetsägaren vite på 50 000 kronor för var och en av de två bostäder som det handlar om.

Vattenskador

Innan bostäderna hyrs ut igen måste fastighetsägaren också låta genomföra en fullständig byggnadsteknisk undersökning av hela fastigheten.

i det ena fallet har hyresgästerna klagat på bland annat vattenskador, mögel och lukt. Lukt och dålig luft ska enligt hyresgästerna orsakas av vattenskador i husets övervåning och fastighetsägaren ska enligt anmälan inte har utfört några åtgärder för att avhjälpa problemen.

Vid en inspektion som genomfördes konstaterades att fastigheten inte var lämpad för uthyrning.

Unket och mögligt

I det andra fallet har situationen varit likartad. Hyresgästerna berättar att de upplevde stora besvär därför att det bland annat saknades fungerande uppvärmning, luftfuktigheten var hög, det före kom mögel och unken lukt.

Inga åtgärder vidtogs. Fastighetsägaren försökte laga ett avlopp men misslyckades med detta. En inspektion visade att också denna fastighet var olämplig som bostad.

Miljö- och byggnadsnämnden har fått in flera anmälningar mot fastighetsägaren och behandlade ärendet vid onsdagens sammanträde.

Fastighetsägaren förbjöds då att hyra ut de två bostäderna innan bristerna är åtgärdade. Om detta inte sker riskerar fastighetsägaren vite på 50 000 kronor för var och en av de två bostäder som det handlar om.

Vattenskador

Innan bostäderna hyrs ut igen måste fastighetsägaren också låta genomföra en fullständig byggnadsteknisk undersökning av hela fastigheten.

i det ena fallet har hyresgästerna klagat på bland annat vattenskador, mögel och lukt. Lukt och dålig luft ska enligt hyresgästerna orsakas av vattenskador i husets övervåning och fastighetsägaren ska enligt anmälan inte har utfört några åtgärder för att avhjälpa problemen.

Vid en inspektion som genomfördes konstaterades att fastigheten inte var lämpad för uthyrning.

Unket och mögligt

I det andra fallet har situationen varit likartad. Hyresgästerna berättar att de upplevde stora besvär därför att det bland annat saknades fungerande uppvärmning, luftfuktigheten var hög, det före kom mögel och unken lukt.

Inga åtgärder vidtogs. Fastighetsägaren försökte laga ett avlopp men misslyckades med detta. En inspektion visade att också denna fastighet var olämplig som bostad.