2015-02-20 16:17

2015-03-13 13:41

Protesterar mot SJ:s nya förslag

SÄFFLE: Kommunen kritisk mot förändringen

Säffle kommun är starkt kritisk till Västtrafiks planer om att ändra tidtabellen för det tidiga morgontåget från Säffle till Trollhättan och Göteborg.

Som ST berättade i torsdags innebär den planerade förändringen ett byte i Trollhättan och att ankomsten till Göteborg senareläggs med 15-30 minuter.

– Förändringen är ett steg i fel riktning när det gäller den för oss så viktiga frågan att kunna ta del av arbetsmarknadsområdet runt Göteborg, säger kommunalrådet Dag Rogne.

Han menar att förändringen borde vara åt andra hållet, det vill säga 15 minuter kortare restid.

– Då skulle det vara i fas med vår nuvarande samhällsutveckling samt våra regionala mål och planer för kollektivtrafikutveckling, säger han.

05.30-avgången från Säffle har funnits i drygt ett år och är ett resultat av att Säffle kommun gjorde en extrasatsning 2013 för att få en ny pendlingsmöjlighet från Säffle till Trollhättan/Göteborg på morgonen och en på eftermiddagen. Den tågtiden är mycket uppskattad av pendlarna.

Tillsammans med Dalslandskommunerna arbetar Säffle kommun nu för att bibehålla tidigare tidtabell eller en likvärdig lösning.

– Det är en mycket viktig fråga för Säffle kommun att ha goda kommunikationer och smidiga pendlingsmöjligheter för sina invånare. En försämring av utbudet är inte acceptabel. Inte för de som pendlar idag och inte för framtida pendlare som redan bor i kommunen eller vill flytta hit, säger Dag Rogne.

Förändringen planeras träda i kraft i december.

Som ST berättade i torsdags innebär den planerade förändringen ett byte i Trollhättan och att ankomsten till Göteborg senareläggs med 15-30 minuter.

– Förändringen är ett steg i fel riktning när det gäller den för oss så viktiga frågan att kunna ta del av arbetsmarknadsområdet runt Göteborg, säger kommunalrådet Dag Rogne.

Han menar att förändringen borde vara åt andra hållet, det vill säga 15 minuter kortare restid.

– Då skulle det vara i fas med vår nuvarande samhällsutveckling samt våra regionala mål och planer för kollektivtrafikutveckling, säger han.

05.30-avgången från Säffle har funnits i drygt ett år och är ett resultat av att Säffle kommun gjorde en extrasatsning 2013 för att få en ny pendlingsmöjlighet från Säffle till Trollhättan/Göteborg på morgonen och en på eftermiddagen. Den tågtiden är mycket uppskattad av pendlarna.

Tillsammans med Dalslandskommunerna arbetar Säffle kommun nu för att bibehålla tidigare tidtabell eller en likvärdig lösning.

– Det är en mycket viktig fråga för Säffle kommun att ha goda kommunikationer och smidiga pendlingsmöjligheter för sina invånare. En försämring av utbudet är inte acceptabel. Inte för de som pendlar idag och inte för framtida pendlare som redan bor i kommunen eller vill flytta hit, säger Dag Rogne.

Förändringen planeras träda i kraft i december.