2015-02-19 06:00

2015-02-19 08:19

56 000 besök förra året

SÄFFLE: Statistik över Medborgarhusets besök

Totalt gjordes det 56 158 besök på Medborgarhuset under förra året. Det är en ökning med över 5 000 besök jämfört med året innan.

I genomsnitt gjordes det 153,86 besök på Medis per dag under förra året. Under 2013 gjordes totalt 50 881 besök vilket innebär i genomsnitt 139,4 besök per dag.

De stora besökstopparna under förra året inföll i oktober och november. Under oktober gjordes 9 450 besök och under november låg motsvarande siffra på 8 410 besök. En anledning till de höga besökssiffrorna är Säffleoperans uppsättning av Skönheten och Odjuret som lockade en stor publik till Medborgarhuset under hösten och vintern. Av de totalt 17 860 besök som gjordes under oktober och november var 10 950 besök i teatern.

Även maj var en besöksrik månad förra året. 7 460 besök gjordes då och besöken var ganska jämt fördelade mellan dansen, teatern och utearrangemang.

Däremot var det lågsäsong under juni och juli då det enbart gjordes 1 410 respektive 780 besök i Medborgarhuset.

Fler besök

Antalet besök i Medborgarhuset har ökat från 50 881 till 56 158 mellan 2013 och 2014. Men går man tillbaka ytterligare ett år är antalet besök ännu högre. 2012 gjordes 58 206 besök i Medborgarhuset, vilket innebär att det i genomsnitt gjordes 159,03 besök per dag.

Under 2014 uppgick Medborgarhusets användartillfällen till totalt 376. Det var fler än året innan då Medis användes vid 342 tillfällen. 2012 användes Medis vid 393 tillfällen.

I genomsnitt gjordes det 153,86 besök på Medis per dag under förra året. Under 2013 gjordes totalt 50 881 besök vilket innebär i genomsnitt 139,4 besök per dag.

De stora besökstopparna under förra året inföll i oktober och november. Under oktober gjordes 9 450 besök och under november låg motsvarande siffra på 8 410 besök. En anledning till de höga besökssiffrorna är Säffleoperans uppsättning av Skönheten och Odjuret som lockade en stor publik till Medborgarhuset under hösten och vintern. Av de totalt 17 860 besök som gjordes under oktober och november var 10 950 besök i teatern.

Även maj var en besöksrik månad förra året. 7 460 besök gjordes då och besöken var ganska jämt fördelade mellan dansen, teatern och utearrangemang.

Däremot var det lågsäsong under juni och juli då det enbart gjordes 1 410 respektive 780 besök i Medborgarhuset.

Fler besök

Antalet besök i Medborgarhuset har ökat från 50 881 till 56 158 mellan 2013 och 2014. Men går man tillbaka ytterligare ett år är antalet besök ännu högre. 2012 gjordes 58 206 besök i Medborgarhuset, vilket innebär att det i genomsnitt gjordes 159,03 besök per dag.

Under 2014 uppgick Medborgarhusets användartillfällen till totalt 376. Det var fler än året innan då Medis användes vid 342 tillfällen. 2012 användes Medis vid 393 tillfällen.

Besök på Medborgarhuset

Antal besök på Medborgarhuset under 2014. Totalt gjordes 56 158 besök.

Månad Antal besök

Januari 3 180

Februari 3 365

Mars 5 433

April 2 840

Maj 7 460

Juni 1 410

Juli 780

Augusti 2 320

September 5 545

Oktober 9 450

November 8 410

December 5 965