2015-02-17 16:41

2015-02-17 16:41

Statoil och Frendo går skilda vägar

SÄFFLE: Vill sälja drivmedel i egen regi

Jan Olsson som äger och driver Frendo i Säffle har sagt upp avtalet med Statoil som i dag har en automatstation i anslutning till butiken. Förhoppningen är att kunna börja sälja drivmedel i egen regi så snart som möjligt.

Jan Olsson berättar att avtalet med Statoil löper ut den 28 februari.

– Vi tycker inte att samarbetet har fungerat så vi känner oss tvingade att säga upp, säger Jan Olsson.

Det är Jan Olsson som äger fastigheten och driver Frendo-butiken. Han har haft ett avtal med Statoil som har haft automatstation med drivmedel i anslutning till butiken. Som det ser ut i dag är butiken och drivmedelsstationen helt fristående från varandra. Det innebär till exempel att man inte kan gå in och betala i butiken när man tankar.

Butiken är öppen

Jan Olsson vill att kunderna ska ha möjlighet att betala för drivmedlet inne i butiken.

– Många efterfrågar att kunna betala sin bensin i kassan, säger han.

Jan Olsson poängterar att butiken ska fortsätta att vara öppen även om det i en övergångsperiod inte kommer att säljas drivmedel.

– Den 28 februari går avtalet ut. Då ska de stänga av, ta bort och sanera, säger han.

Därefter hoppas han så snart som möjligt kunna vara i gång med att sälja drivmedel i egen regi.

– För vår del är det bättre att köra detta i egen regi och få in kunderna i butiken. Vi går tillbaka till hur det var tidigare, säger han.

Köpte fastighet

Frendo ingår i EMAB som är en organisation för inköpssamverkan, marknadsföring och affärsutveckling. Jan Olsson berättar om hur stationen i Säffle byggdes om till en hel servicestation 1999.

2009 ville Statoil dra sig ur delar av verksamheten och enbart ha en automatstation. Jan Olsson som var föreståndare för stationen köpte fastigheten av dåvarande ägaren Lars-Gunnar Johansson och drev vidare butiken som en Frendo-butik. Statoil har sedan dess haft ett avtal om att ha en automatstation i anslutning till butiken.

Tråkigt

Pär Widell, etableringschef på Statoil, bekräftar att Statoil kommer att sluta sälja drivmedel i Säffle från och med den 28 februari.

– Det är klart att det är tråkigt men så är det när det är två parter. Det gäller att komma överens om en acceptabel nivå, säger han.

Pär Widell uppger att Statoil valde att inte acceptera det avtal fastighetsägaren hade att erbjuda. Han tycker att samarbetet har fungerat bra under de här åren och uppger att man är öppen för att hitta andra attraktiva lägen som möjliggör att Statoil kan fortsätta sälja drivmedel i Säffle.

Jan Olsson berättar att avtalet med Statoil löper ut den 28 februari.

– Vi tycker inte att samarbetet har fungerat så vi känner oss tvingade att säga upp, säger Jan Olsson.

Det är Jan Olsson som äger fastigheten och driver Frendo-butiken. Han har haft ett avtal med Statoil som har haft automatstation med drivmedel i anslutning till butiken. Som det ser ut i dag är butiken och drivmedelsstationen helt fristående från varandra. Det innebär till exempel att man inte kan gå in och betala i butiken när man tankar.

Butiken är öppen

Jan Olsson vill att kunderna ska ha möjlighet att betala för drivmedlet inne i butiken.

– Många efterfrågar att kunna betala sin bensin i kassan, säger han.

Jan Olsson poängterar att butiken ska fortsätta att vara öppen även om det i en övergångsperiod inte kommer att säljas drivmedel.

– Den 28 februari går avtalet ut. Då ska de stänga av, ta bort och sanera, säger han.

Därefter hoppas han så snart som möjligt kunna vara i gång med att sälja drivmedel i egen regi.

– För vår del är det bättre att köra detta i egen regi och få in kunderna i butiken. Vi går tillbaka till hur det var tidigare, säger han.

Köpte fastighet

Frendo ingår i EMAB som är en organisation för inköpssamverkan, marknadsföring och affärsutveckling. Jan Olsson berättar om hur stationen i Säffle byggdes om till en hel servicestation 1999.

2009 ville Statoil dra sig ur delar av verksamheten och enbart ha en automatstation. Jan Olsson som var föreståndare för stationen köpte fastigheten av dåvarande ägaren Lars-Gunnar Johansson och drev vidare butiken som en Frendo-butik. Statoil har sedan dess haft ett avtal om att ha en automatstation i anslutning till butiken.

Tråkigt

Pär Widell, etableringschef på Statoil, bekräftar att Statoil kommer att sluta sälja drivmedel i Säffle från och med den 28 februari.

– Det är klart att det är tråkigt men så är det när det är två parter. Det gäller att komma överens om en acceptabel nivå, säger han.

Pär Widell uppger att Statoil valde att inte acceptera det avtal fastighetsägaren hade att erbjuda. Han tycker att samarbetet har fungerat bra under de här åren och uppger att man är öppen för att hitta andra attraktiva lägen som möjliggör att Statoil kan fortsätta sälja drivmedel i Säffle.