2015-02-16 11:29

2015-03-13 13:41

Rollspel med fokus på FN

SÄFFLE: Elever lärde mer om Syrienkonflikten och landgrabbing

Det var internationell prägel på stadshusets fullmäktigesal när en stor grupp elever från Lillerudsgymnasiet genomförde ett FN-spel med fokus på Syrienkonflikten och landgrabbing.

Det var 37 elever från Lillerudsgymnasiets samhällsprogram, som tillsammans med fyra lärare, genomförde FN-spelet som avslutning på ett flera veckor långt skolprojekt. Projektet har haft FN som tema och fokuserat både på den pågående Syrienkonflikten samt landgrabbing.

Duktiga elever

– I rollspelet har eleverna fått spela rollerna av delegater för nio olika länder och målet har varit den avslutande debatten där de även hade i uppgift att presentera en resolution som de också skulle lobba för, berättar Markus Bäckström.

Han är politiskt aktiv i Säffle, bland annat som fullmäktigeledamot, men arbetar till vardags som samhällslärare på Lillerudsgymnasiet. Han är mycket nöjd med hur eleverna, varav några kommer från Säffle, har arbetat och hur de löst sina uppgifter.

– De har varit väldigt duktiga och löst problem som från början såg mycket besvärliga ut. Vi har genomfört rollspel tidigare men då i betydligt mindre format och inte lika avancerat som det här, säger han.

Landgrabbing

Eleverna har i projektet tilldelats olika länder och har fått läsa in sig på sina länders roller och vad de tidigare har gjort i FN. Målet med projektarbetet har varit att skapa en resolution med syfte att förbättra situationen för de civila i Syrien.

Samtidigt har man arbetat med landgrabbing. Det är ett begrepp som beskriver hur stater eller privata investerare i den rika delen av världen tar över värdefull mark i fattigare länder för att bedriva exempelvis jord- och skogsbruk eller gruvdrift utan att lokalbefolkningen får ta del av vinsterna.

– Det har naturligtvis haft ett stort värde för eleverna att sätta sig in i de här ämnena, tycker Markus Bäckström.

För att ytterligare komplicera uppgiften har eleverna genomfört hela projektet på engelska.

– Därmed har vi på ett bra sätt också fått in det ämnet i projektet, säger Markus Bäckström.

Det var 37 elever från Lillerudsgymnasiets samhällsprogram, som tillsammans med fyra lärare, genomförde FN-spelet som avslutning på ett flera veckor långt skolprojekt. Projektet har haft FN som tema och fokuserat både på den pågående Syrienkonflikten samt landgrabbing.

Duktiga elever

– I rollspelet har eleverna fått spela rollerna av delegater för nio olika länder och målet har varit den avslutande debatten där de även hade i uppgift att presentera en resolution som de också skulle lobba för, berättar Markus Bäckström.

Han är politiskt aktiv i Säffle, bland annat som fullmäktigeledamot, men arbetar till vardags som samhällslärare på Lillerudsgymnasiet. Han är mycket nöjd med hur eleverna, varav några kommer från Säffle, har arbetat och hur de löst sina uppgifter.

– De har varit väldigt duktiga och löst problem som från början såg mycket besvärliga ut. Vi har genomfört rollspel tidigare men då i betydligt mindre format och inte lika avancerat som det här, säger han.

Landgrabbing

Eleverna har i projektet tilldelats olika länder och har fått läsa in sig på sina länders roller och vad de tidigare har gjort i FN. Målet med projektarbetet har varit att skapa en resolution med syfte att förbättra situationen för de civila i Syrien.

Samtidigt har man arbetat med landgrabbing. Det är ett begrepp som beskriver hur stater eller privata investerare i den rika delen av världen tar över värdefull mark i fattigare länder för att bedriva exempelvis jord- och skogsbruk eller gruvdrift utan att lokalbefolkningen får ta del av vinsterna.

– Det har naturligtvis haft ett stort värde för eleverna att sätta sig in i de här ämnena, tycker Markus Bäckström.

För att ytterligare komplicera uppgiften har eleverna genomfört hela projektet på engelska.

– Därmed har vi på ett bra sätt också fått in det ämnet i projektet, säger Markus Bäckström.