2015-02-13 13:40

2015-03-13 13:43

Kommunledningen: Det är uppförsbacke nu

SÄFFLE: Ekonomin kan hanteras men förtroendet är kört i botten

Ekonomin är under kontroll men förtroendekapitalet är obefintligt. Det var de två huvudspåren när kommunledningen bjöd in till presskonferens på fredagen.
– Det är uppförsbacke just nu, sade nya kommunchefen Ingemar Rosén.

Det har varit en tuff vecka fylld av rättmätig kritik för ledande politiker och tjänstemän i Stadshuset.

Sedan Säffle-Tidningen i lördags berättade om den ekonomiska turbulensen på utbildningsförvaltningen så har reaktionerna varit starka från alla håll.

På fredagen så bjöd kommunledningen med kommunchef Ingemar Rosén och kommunalråd Dag Rogne i spetsen in till presskonferens för att än en gång förklara och beskriva den uppkomna situationen.

Särskilt mycket nytt framkom inte men den redan kända bilden förstärktes.

Utbildningsförvaltningen har haft och har till viss del fortfarande stora brister när det gäller rutiner och organisation.

Brister som alltså fått till följd att den ekonomiska hanteringen kopplad till Migrationsverket misskötts och att skolan därför, under flera år, har bedrivit verksamhet på kredit.

Ekonomichefen Lars Johansson försäkrade att de kommunala verksamheterna, skolan inkluderad, inte kommer att drabbas negativt.

– Det här kan få till följd att vi behöver låna lite mer än det tidigare var tänkt till kommande investeringar. Det är enda sättet som kommunen påverkas, berättade han.

Detta uttalande syftade dock bara till den strikt ekonomiska hanteringen av situationen.

När det gäller det kapital som mäter förtroendet så är läget ett helt annat.

– Det är självklart att det här påverkar oss negativt och det är uppförsbacke nu, sade Ingemar Rosén.

Läs mer från presskonferensen i morgondagens tidning.

Det har varit en tuff vecka fylld av rättmätig kritik för ledande politiker och tjänstemän i Stadshuset.

Sedan Säffle-Tidningen i lördags berättade om den ekonomiska turbulensen på utbildningsförvaltningen så har reaktionerna varit starka från alla håll.

På fredagen så bjöd kommunledningen med kommunchef Ingemar Rosén och kommunalråd Dag Rogne i spetsen in till presskonferens för att än en gång förklara och beskriva den uppkomna situationen.

Särskilt mycket nytt framkom inte men den redan kända bilden förstärktes.

Utbildningsförvaltningen har haft och har till viss del fortfarande stora brister när det gäller rutiner och organisation.

Brister som alltså fått till följd att den ekonomiska hanteringen kopplad till Migrationsverket misskötts och att skolan därför, under flera år, har bedrivit verksamhet på kredit.

Ekonomichefen Lars Johansson försäkrade att de kommunala verksamheterna, skolan inkluderad, inte kommer att drabbas negativt.

– Det här kan få till följd att vi behöver låna lite mer än det tidigare var tänkt till kommande investeringar. Det är enda sättet som kommunen påverkas, berättade han.

Detta uttalande syftade dock bara till den strikt ekonomiska hanteringen av situationen.

När det gäller det kapital som mäter förtroendet så är läget ett helt annat.

– Det är självklart att det här påverkar oss negativt och det är uppförsbacke nu, sade Ingemar Rosén.

Läs mer från presskonferensen i morgondagens tidning.