2015-02-09 11:28

2015-03-13 13:43

"Vi kan också lära oss något av detta"

SÄFFLE: Revisionen om miljonslarvet inom utbildningsförvaltningen

Var kommer ansvaret för miljon-debaclet inom utbildningsförvaltningen att landa?
Detta ska utredas grundligt den närmaste månaden av kommunrevisionen.
Frågan är dock om inte en del av ansvaret slår tillbaka på revisorerna själva.

Lördagens artiklar i Säffle-Tidningen har skapat starka reaktioner. Insändare strömmar in till tidningen och ST:s Facebook-sida har fyllts av inlägg om kommunens kostsamma slarv. Huvudartikeln på nwt.se hade på måndag förmiddag delats vidare fler än 1000 gånger.

Ett antal frågeställningar är ännu obesvarade. Hur kunde det här få pågå oupptäckt under flera år och vem eller vilka är ansvariga?

Richard Svensson är ordförande i kommunfullmäktiges revision i Säffle som har till uppgift att granska de kommunala verksamheterna och den ekonomiska hanteringen.

Han menar att den uppkomna situationen i sig inte är särskilt överraskande då bristande rutiner och otydlig organisation inom utbildningsförvaltningen varit känt de senaste åren.

– Vi har anat att allt inte har stått rätt till och följt upp detta. Det har ju också vidtagits åtgärder när det gäller personalen inom förvaltningen, säger han.

Däremot så har vidden på problemen, enligt Richard Svensson, inte förutsetts och något motsvarande har han inte varit med om under sina 25 år som kommunrevisor.

– Det har varit liknande händelser tidigare men inte i den här omfattningen, det kan jag säga.

Ansvarsfrågan kommer att utredas under de kommande veckorna. I april så ska bokslutet behandlas i kommunfullmäktige och frågan är hur revisorernas yttrande ska formuleras och om politiken ska och kan beviljas ansvarsfrihet?

– Det är ju ingen tvekan om att det formella ansvaret ligger hos de förtroendevalda, hos utbildningsnämnden och i kommunstyrelsen. Det går egentligen inte att svära sig fri från det ansvaret genom att peka på brister inom förvaltningen.

Hur kommer ni att gå vidare nu när detta har kommit upp på bordet?

– Vi har tagit in en extra revisor från PVC, vårt revisionsbolag och vi kommer jobba intensivt med det här nu. Vi måste reda ut vad det är som har hänt.

Det här har pågått under flera års tid och ett antal årsredovisningar har granskats av er utan att det här har upptäckts.

Vilket ansvar har ni för att detta har fått fortgå?

– Jag tror att vi alla har något att lära och vi tar verkligen till oss det vi kan. Som jag ser det så har vi nog inte haft tillräckligt skarpa verktyg för att upptäcka det här och det är olyckligt. Vi behöver uppdatera oss och bli bättre i framtiden, säger Richard Svensson.

Lördagens artiklar i Säffle-Tidningen har skapat starka reaktioner. Insändare strömmar in till tidningen och ST:s Facebook-sida har fyllts av inlägg om kommunens kostsamma slarv. Huvudartikeln på nwt.se hade på måndag förmiddag delats vidare fler än 1000 gånger.

Ett antal frågeställningar är ännu obesvarade. Hur kunde det här få pågå oupptäckt under flera år och vem eller vilka är ansvariga?

Richard Svensson är ordförande i kommunfullmäktiges revision i Säffle som har till uppgift att granska de kommunala verksamheterna och den ekonomiska hanteringen.

Han menar att den uppkomna situationen i sig inte är särskilt överraskande då bristande rutiner och otydlig organisation inom utbildningsförvaltningen varit känt de senaste åren.

– Vi har anat att allt inte har stått rätt till och följt upp detta. Det har ju också vidtagits åtgärder när det gäller personalen inom förvaltningen, säger han.

Däremot så har vidden på problemen, enligt Richard Svensson, inte förutsetts och något motsvarande har han inte varit med om under sina 25 år som kommunrevisor.

– Det har varit liknande händelser tidigare men inte i den här omfattningen, det kan jag säga.

Ansvarsfrågan kommer att utredas under de kommande veckorna. I april så ska bokslutet behandlas i kommunfullmäktige och frågan är hur revisorernas yttrande ska formuleras och om politiken ska och kan beviljas ansvarsfrihet?

– Det är ju ingen tvekan om att det formella ansvaret ligger hos de förtroendevalda, hos utbildningsnämnden och i kommunstyrelsen. Det går egentligen inte att svära sig fri från det ansvaret genom att peka på brister inom förvaltningen.

Hur kommer ni att gå vidare nu när detta har kommit upp på bordet?

– Vi har tagit in en extra revisor från PVC, vårt revisionsbolag och vi kommer jobba intensivt med det här nu. Vi måste reda ut vad det är som har hänt.

Det här har pågått under flera års tid och ett antal årsredovisningar har granskats av er utan att det här har upptäckts.

Vilket ansvar har ni för att detta har fått fortgå?

– Jag tror att vi alla har något att lära och vi tar verkligen till oss det vi kan. Som jag ser det så har vi nog inte haft tillräckligt skarpa verktyg för att upptäcka det här och det är olyckligt. Vi behöver uppdatera oss och bli bättre i framtiden, säger Richard Svensson.