2015-02-07 06:00

2015-03-13 13:43

"Det är pinsamt och allvarligt"

SÄFFLE: Skolchefen beklagar situationen

Det har varit som att lägga ett pussel där bitar saknas och den slutliga bilden är otydlig.
Nu menar skolchefen Elisabeth H Solberg att situationen ändå är under kontroll.
– Det är ju en väldigt allvarlig situation, pinsam rent av men nu har vi vänt på alla stenar, säger hon.

Elisabeth H Solberg gick plötsligt från biträdande förvaltningschef till att bli tillförordnad skolchef. Detta var i april förra året och, som hon själv berättar det, så hade hon med sig en olustig känsla in i sin nya roll. En känsla av att ekonomistyrningen inte var under kontroll.

– Under mina år som biträdande så arbetade jag med en ny resursfördelningsmodell och under den tiden så började jag se saker som jag ansåg inte fungerade som de borde göra.

Redan i samband med bokslutsarbetet efter 2013 så uppstod oklarheter och resultatet blev nästan 2 miljoner kronor lägre än förväntat.

Grundläggande brister

Flera verksamhetschefer och skolledare ska ha känt frustration över sin situation.

– Inte minst ett antal nya rektorer som har kommit till oss har påpekat saker. De har känt att de inte har haft förutsättningar att ta ansvar för sina verksamheter.

Hon beskriver en förvaltning med grundläggande brister gällande samordning och helhetssyn. Det har inte funnits någon enskild tjänsteman med ett tydligt huvudansvar att ha koll på asylmottagandet och ekonomin som är kopplad till den.

– Detta är en starkt bidragande orsak till att det har blivit som det har blivit. Ingen har haft helhetsgreppet från vårt håll. Samtidigt så var det mycket som inte fungerade från Migrationsverkets sida tidigare.

Elisabeth H Solberg vände sig till ekonomichefen Lars Johansson, två nya ekonomer rekryterades under 2014, en på sommaren och en på hösten. Under andra halvan av året så har man letat pusselbitar, sökt efter brister i rutinerna och organisationen.

Luft i bokföringen

I december så hade detta arbete lett fram till den situation som nu är gällande. Ekonomerna hittade massor av luft i bokföringen. Den verkliga ersättningen från Migrationsverket skulle varje enskilt år ha inneburit ett sämre ekonomiskt utfall.

I stället, nu när härvan har retts ut, så landar underskottet på 2014 års bokslut.

Solberg tror att undermåliga rutiner och en bristfällig organisation kan ha funnits under många år.

– Det blev till slut nödvändigt att hantera situationen, att bygga upp något nytt från grunden.

Har ni gjort det nu, känner du dig säker på att det här inte kan hända igen?

– Allt ska upp på bordet nu. Vi har inte lagt pusslet färdigt ännu men vi är en bra bit på väg och min bedömning är att det inte ska hända igen.

Vem bär skulden för att det har blivit så här?

– Jag vill inte hänga ut någon enskild. Då säger jag hellre att alla har en del i detta, tjänstemän, politiker, revisorerna. Ingen har ju upptäckt det här och vi måste lära oss av den här läxan.

Hon är tydlig med att inte lägga någon skuld på asylmottagandet i sig.

– Det är jätteviktigt att det inte blir så, det är verkligen inte de asylsökandes fel. Vi har haft ett väldigt stort mottagande de senaste åren men då är det vår uppgift att kunna hantera detta, säger Elisabeth H Solberg.

Elisabeth H Solberg gick plötsligt från biträdande förvaltningschef till att bli tillförordnad skolchef. Detta var i april förra året och, som hon själv berättar det, så hade hon med sig en olustig känsla in i sin nya roll. En känsla av att ekonomistyrningen inte var under kontroll.

– Under mina år som biträdande så arbetade jag med en ny resursfördelningsmodell och under den tiden så började jag se saker som jag ansåg inte fungerade som de borde göra.

Redan i samband med bokslutsarbetet efter 2013 så uppstod oklarheter och resultatet blev nästan 2 miljoner kronor lägre än förväntat.

Grundläggande brister

Flera verksamhetschefer och skolledare ska ha känt frustration över sin situation.

– Inte minst ett antal nya rektorer som har kommit till oss har påpekat saker. De har känt att de inte har haft förutsättningar att ta ansvar för sina verksamheter.

Hon beskriver en förvaltning med grundläggande brister gällande samordning och helhetssyn. Det har inte funnits någon enskild tjänsteman med ett tydligt huvudansvar att ha koll på asylmottagandet och ekonomin som är kopplad till den.

– Detta är en starkt bidragande orsak till att det har blivit som det har blivit. Ingen har haft helhetsgreppet från vårt håll. Samtidigt så var det mycket som inte fungerade från Migrationsverkets sida tidigare.

Elisabeth H Solberg vände sig till ekonomichefen Lars Johansson, två nya ekonomer rekryterades under 2014, en på sommaren och en på hösten. Under andra halvan av året så har man letat pusselbitar, sökt efter brister i rutinerna och organisationen.

Luft i bokföringen

I december så hade detta arbete lett fram till den situation som nu är gällande. Ekonomerna hittade massor av luft i bokföringen. Den verkliga ersättningen från Migrationsverket skulle varje enskilt år ha inneburit ett sämre ekonomiskt utfall.

I stället, nu när härvan har retts ut, så landar underskottet på 2014 års bokslut.

Solberg tror att undermåliga rutiner och en bristfällig organisation kan ha funnits under många år.

– Det blev till slut nödvändigt att hantera situationen, att bygga upp något nytt från grunden.

Har ni gjort det nu, känner du dig säker på att det här inte kan hända igen?

– Allt ska upp på bordet nu. Vi har inte lagt pusslet färdigt ännu men vi är en bra bit på väg och min bedömning är att det inte ska hända igen.

Vem bär skulden för att det har blivit så här?

– Jag vill inte hänga ut någon enskild. Då säger jag hellre att alla har en del i detta, tjänstemän, politiker, revisorerna. Ingen har ju upptäckt det här och vi måste lära oss av den här läxan.

Hon är tydlig med att inte lägga någon skuld på asylmottagandet i sig.

– Det är jätteviktigt att det inte blir så, det är verkligen inte de asylsökandes fel. Vi har haft ett väldigt stort mottagande de senaste åren men då är det vår uppgift att kunna hantera detta, säger Elisabeth H Solberg.