2015-02-07 06:00

2015-03-13 13:43

18,1 miljoner saknas i skolans bokslut

SÄFFLE: Bristande rutiner och inkompetens på utbildningsförvaltningen

Bokslutet för barn- och utbildningsnämnden skulle kunna ha visat överskott för första gången på flera år. Nu har slarv och bristande rutiner inom förvaltningen gjort att 18,1 miljoner kronor saknas när 2014 ska summeras.

Asylmottagandet i Säffle kommun, liksom i Sverige som helhet, har ökat kraftigt de senaste åren.

En situation som kräver goda rutiner, kompetens, ordning och reda för att kunna hanteras på ett fungerande sätt.

Ekonomiskt så har kommunen rätt till stöttning från Migrationsverket för alla de som hamnar i Säffle. Nu har det uppdagats att hanteringen av ansökningar, bokföring och andra rutiner kopplade till detta inte alls har fungerat tillfredsställande inom barn- och utbildningsförvaltningen under de senaste åren.

Över blev underskott

När politikerna i nämnden i onsdags behandlade bokslutet så tvingades man konstatera att ett överskott på 3,5 miljoner i stället landar på 14,5 miljoner kronor i underskott.

Det felande beloppet, omkring 18 miljoner kronor, har i det dolda ackumulerats ända sedan 2011. (se faktaruta)

Ingen tycks ha upptäckt det, inte tjänstemännen på förvaltningen, inte kommunens revisorer och inte politikerna i utbildningsnämnden.

– Det yttersta ansvaret ligger ju hos oss politiker. Men samtidigt så är inte vår roll att vara experter på bokföring och ekonomi. Vi är beroende av att kunna lita på tjänstemännen och tyvärr så har det inte fungerat, säger Stina Höök (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Nya ekonomer

Förra våren så lämnade Mikael Blom posten som skolchef i Säffle. Elisabeth H Solberg blev tillförordnad förvaltningschef, i dag är hon permanent i den rollen. Under sommar och höst så anställdes två nya ekonomer på förvaltningen. (se artikel här intill)

– Det var då, för ungefär ett år sedan, vi först började känna att vi faktiskt inte kunde lita på att man skötte sina uppgifter. Det försvann 2 miljoner kronor på ett par månader och detta ledde till att den tidigare förvaltningschefen fick nya arbetsuppgifter, berättar Stina Höök.

Skolpolitikerna visar upp en enad front när de berättar om det gångna året och de senaste månaderna då det börjat klarna hur stora konsekvenserna har blivit.

– Man har helt enkelt inte följt god redovisningssed i jobbet med ekonomin och inte ens revisorerna har ju, som sagt, kunnat upptäcka detta, säger Socialdemokraten Johan Olsson, andre vice ordförande.

Jenny Evestam (C) är vice ordförande i nämnden.

– Det är klart att om vi hade kunnat backa bandet och fått en ny chans att ingripa tidigare så hade vi gjort det. Det enda positiva att lyfta fram är att det i dag fungerar mycket bättre. Vi har stort förtroende för den nuvarande organisationen och förvaltningsledningen som den ser ut nu, säger hon.

”Hänga med länge”

Vad effekterna av detta kommer att bli på sikt återstår att se. Rent formellt, från och med 2014, så ska överskott och underskott flyttas med en nämnd till nästkommande år.

Att påbörja ett verksamhetsår med 14,5 miljoner kronor att hämta hem skulle utan tvekan märkas i verksamheten?

– Självklart är det så och om det blir följden så kommer det inte att kunna åtgärdas på ett enda år, det kommer ju att hänga med länge, säger Stina Höök.

Finns det en oro hos er politiker att ni inte kommer beviljas ansvarsfrihet när bokslutet ska upp i kommunfullmäktige?

– Nej, det kan jag inte säga även om det nu är upp till KF att bedöma detta. Det är oacceptabelt att det här har fått ske, men det skulle inte ha kommit fram alls om inte nämnden tagit sitt ansvar, säger Stina Höök.

Asylmottagandet i Säffle kommun, liksom i Sverige som helhet, har ökat kraftigt de senaste åren.

En situation som kräver goda rutiner, kompetens, ordning och reda för att kunna hanteras på ett fungerande sätt.

Ekonomiskt så har kommunen rätt till stöttning från Migrationsverket för alla de som hamnar i Säffle. Nu har det uppdagats att hanteringen av ansökningar, bokföring och andra rutiner kopplade till detta inte alls har fungerat tillfredsställande inom barn- och utbildningsförvaltningen under de senaste åren.

Över blev underskott

När politikerna i nämnden i onsdags behandlade bokslutet så tvingades man konstatera att ett överskott på 3,5 miljoner i stället landar på 14,5 miljoner kronor i underskott.

Det felande beloppet, omkring 18 miljoner kronor, har i det dolda ackumulerats ända sedan 2011. (se faktaruta)

Ingen tycks ha upptäckt det, inte tjänstemännen på förvaltningen, inte kommunens revisorer och inte politikerna i utbildningsnämnden.

– Det yttersta ansvaret ligger ju hos oss politiker. Men samtidigt så är inte vår roll att vara experter på bokföring och ekonomi. Vi är beroende av att kunna lita på tjänstemännen och tyvärr så har det inte fungerat, säger Stina Höök (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Nya ekonomer

Förra våren så lämnade Mikael Blom posten som skolchef i Säffle. Elisabeth H Solberg blev tillförordnad förvaltningschef, i dag är hon permanent i den rollen. Under sommar och höst så anställdes två nya ekonomer på förvaltningen. (se artikel här intill)

– Det var då, för ungefär ett år sedan, vi först började känna att vi faktiskt inte kunde lita på att man skötte sina uppgifter. Det försvann 2 miljoner kronor på ett par månader och detta ledde till att den tidigare förvaltningschefen fick nya arbetsuppgifter, berättar Stina Höök.

Skolpolitikerna visar upp en enad front när de berättar om det gångna året och de senaste månaderna då det börjat klarna hur stora konsekvenserna har blivit.

– Man har helt enkelt inte följt god redovisningssed i jobbet med ekonomin och inte ens revisorerna har ju, som sagt, kunnat upptäcka detta, säger Socialdemokraten Johan Olsson, andre vice ordförande.

Jenny Evestam (C) är vice ordförande i nämnden.

– Det är klart att om vi hade kunnat backa bandet och fått en ny chans att ingripa tidigare så hade vi gjort det. Det enda positiva att lyfta fram är att det i dag fungerar mycket bättre. Vi har stort förtroende för den nuvarande organisationen och förvaltningsledningen som den ser ut nu, säger hon.

”Hänga med länge”

Vad effekterna av detta kommer att bli på sikt återstår att se. Rent formellt, från och med 2014, så ska överskott och underskott flyttas med en nämnd till nästkommande år.

Att påbörja ett verksamhetsår med 14,5 miljoner kronor att hämta hem skulle utan tvekan märkas i verksamheten?

– Självklart är det så och om det blir följden så kommer det inte att kunna åtgärdas på ett enda år, det kommer ju att hänga med länge, säger Stina Höök.

Finns det en oro hos er politiker att ni inte kommer beviljas ansvarsfrihet när bokslutet ska upp i kommunfullmäktige?

– Nej, det kan jag inte säga även om det nu är upp till KF att bedöma detta. Det är oacceptabelt att det här har fått ske, men det skulle inte ha kommit fram alls om inte nämnden tagit sitt ansvar, säger Stina Höök.

Detta har hänt

Säffle kommun har rätt till ekonomiskt bidrag för de asylsökande barn och elever som tas emot.

Under åren 2011-2013 så har hanteringen kring ansökningar av statliga medel varit bristfällig.

När ansökta bidrag reglerades så har det visat sig att ersättningen blev lägre än vad kommunen hade räknat med.

Dessa avvikelser bokfördes inte korrekt och ”luften” i bokföringen flyttades med och byggdes på nästkommande år.

Hösten 2013 så gjordes inte någon ansökan om ersättning överhuvudtaget.

Under fjolåret så genomfördes internkontroll för de aktuella åren.

Resultatet i bokslutet för 2014 blir därmed belastat med 18,1 miljoner kronor som härrör till tidigare år.

Källa: