2015-02-02 15:34

2015-02-02 15:35

"Vi följer säkert domen"

SÄFFLE: Ingen överklagan från kommunen att vänta

Det rättsliga efterspelet kring Stenmagasinet har rört upp starka känslor i Säffle. Nu är det upp till politikerna i socialnämnden att avgöra hur kommunen ska agera. Redan nu så pekar det mesta på att man kommer följa förvaltningsrättens dom.

När förvaltningsrätten i förra veckan gav sin dom så var det åtminstone en väldigt stor delseger för krögarna bakom Stenmagasinet.

Enligt domen så har Säffle kommun visserligen haft fog för att neka alkoholtillstånd vid tidigare prövningar.

Men på en avgörande punkt så innebär domen att kommunens agerande underkänns.

Tidigare brister kan ”inte för all framtid diskvalificera ett bolag som innehavare av serveringstillstånd”, står det i förvaltningsrättens yttrande.

Marianne Uttderahl (SIV), socialnämndens ordförande, ser positivt på att man har fått ett juridiskt besked att gå vidare ifrån, trots att domen alltså går emot kommunen.

– Det är bra att vi har den här rättsskipningen i Sverige, det är något vi ska vara glada över, säger hon.

Socialnämnden har sitt nästa möte 11 februari, redan då kan frågan komma upp på politikernas bord, enligt Marianne Uttderdahl. Och utan att föregå ett kommande nämndbeslut så flaggar hon för att det ska mycket till om det ska bli tal om ett överklagande från kommunen.

– Det här är ju min personliga inställning, det ska poängteras. Men jag ser i nuläget inget annat än att vi ska följa förvaltningsrättens dom, säger hon.

Många har upplevt det som om att det har blivit en prestigefråga av det här. Hur ser du på det?

– Jag känner verkligen inte att det är så. Vi är myndighetsutövare och måste följa juridiken utifrån de bedömningar vi gör. Nu tror jag att många känner en lättnad när vi har fått det här klartecknet, säger Marianne Uttderdahl.

Dag Rogne (C), kommunstyrelsens ordförande, har formellt ingenting att göra med ärendet och ett kommande politiskt ställningstagande till domen.

Han har dock följt utvecklingen under åren och telefonen har ofta gått varm, inte minst sedan förvaltningsrättens dom i torsdags.

– Det är klart att folk har ringt och haft åsikter om det här. Vi har ju levt med detta under långt tid, säger han.

Hur ser du på fortsättningen?

– Jag tycker personligen inte att man ska överklaga, men det är som sagt inte min sak att bestämma. Det ligger på socialnämndens bord att ta ställning, säger Dag Rogne.

När förvaltningsrätten i förra veckan gav sin dom så var det åtminstone en väldigt stor delseger för krögarna bakom Stenmagasinet.

Enligt domen så har Säffle kommun visserligen haft fog för att neka alkoholtillstånd vid tidigare prövningar.

Men på en avgörande punkt så innebär domen att kommunens agerande underkänns.

Tidigare brister kan ”inte för all framtid diskvalificera ett bolag som innehavare av serveringstillstånd”, står det i förvaltningsrättens yttrande.

Marianne Uttderahl (SIV), socialnämndens ordförande, ser positivt på att man har fått ett juridiskt besked att gå vidare ifrån, trots att domen alltså går emot kommunen.

– Det är bra att vi har den här rättsskipningen i Sverige, det är något vi ska vara glada över, säger hon.

Socialnämnden har sitt nästa möte 11 februari, redan då kan frågan komma upp på politikernas bord, enligt Marianne Uttderdahl. Och utan att föregå ett kommande nämndbeslut så flaggar hon för att det ska mycket till om det ska bli tal om ett överklagande från kommunen.

– Det här är ju min personliga inställning, det ska poängteras. Men jag ser i nuläget inget annat än att vi ska följa förvaltningsrättens dom, säger hon.

Många har upplevt det som om att det har blivit en prestigefråga av det här. Hur ser du på det?

– Jag känner verkligen inte att det är så. Vi är myndighetsutövare och måste följa juridiken utifrån de bedömningar vi gör. Nu tror jag att många känner en lättnad när vi har fått det här klartecknet, säger Marianne Uttderdahl.

Dag Rogne (C), kommunstyrelsens ordförande, har formellt ingenting att göra med ärendet och ett kommande politiskt ställningstagande till domen.

Han har dock följt utvecklingen under åren och telefonen har ofta gått varm, inte minst sedan förvaltningsrättens dom i torsdags.

– Det är klart att folk har ringt och haft åsikter om det här. Vi har ju levt med detta under långt tid, säger han.

Hur ser du på fortsättningen?

– Jag tycker personligen inte att man ska överklaga, men det är som sagt inte min sak att bestämma. Det ligger på socialnämndens bord att ta ställning, säger Dag Rogne.