2015-01-28 11:50

2015-01-28 11:50

"Det finns många frågor"

SÄFFLE: Säffle kommun väntar på svar från Vattenmyndigheten

LRF har reagerat mycket starkt på förslaget till förvaltningsplan från Vattenmyndigheten.
Lars-Anders Sjögren, miljöstrateg på Säffle kommun, är försiktigare i sina uttalanden.
– Jag vill ha svar på vad det här verkligen kan innebära innan jag oroar mig, säger han.

Det var i tisdags som Säffle-Tidningen kunde berätta om den nya förvaltningsplan som Vattenmyndigheten har lagt fram.

Förslaget, som nu är ute på remiss, innehåller ett synnerligen omfattande åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram, som om det genomförs, skulle innebära kostnader på 433 miljoner kronor, enbart i Säffle kommun.

LRF:s Erik Evestam uttryckte skarp kritik och stark oro inför förslaget och vad det kan komma att innebära.

– Skulle detta genomföras fullt ut, då tvingas vi lägga ner hela det svenska lantbruket, sade han i tisdagens tidning.

Från Säffle kommun så är reaktionerna än så länge mer avvaktande. Miljöstrategen Lars-Anders Sjögren har börjat titta på materialet och han är visserligen överens med LRF om att åtgärderna på papperet är minst sagt omfattande.

– Ja, om detta verkligen är skarpt, om allt ska genomföras så är blir det ju väldigt kostsamt och inte samhällsekonomiskt försvarbart, säger Lars-Anders Sjögren.

Samtidigt så intar han en något lugnare hållning, åtminstone fram tills dess att han har fått svar på ett antal frågor från Vattenmyndigheten.

Han hänvisar inte minst till de samrådsmöten som ska hållas runt om i distriktet den närmaste tiden. Bland annat ett möte i Karlstad i nästa vecka.

– Det stora frågetecknet just nu är ju hur skarpt detta blir i slutändan. Handlar det om krav eller blir det mer av rekommendationer. Man kan tolka det här materialet på olika sätt och jag väntar till efter mötet innan jag tar ställning till hur vi behöver gå vidare, säger Lars-Anders Sjögren.

Hur ser du på grundtanken i förvaltningsplanen, att vattenkvaliteten ska förbättras?

– Det är jag positiv till. Jag är ju miljöstrateg och jag vill jobba för att lämna över en god miljö till nästkommande generationer, säger Lars-Anders Sjögren.

Det var i tisdags som Säffle-Tidningen kunde berätta om den nya förvaltningsplan som Vattenmyndigheten har lagt fram.

Förslaget, som nu är ute på remiss, innehåller ett synnerligen omfattande åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram, som om det genomförs, skulle innebära kostnader på 433 miljoner kronor, enbart i Säffle kommun.

LRF:s Erik Evestam uttryckte skarp kritik och stark oro inför förslaget och vad det kan komma att innebära.

– Skulle detta genomföras fullt ut, då tvingas vi lägga ner hela det svenska lantbruket, sade han i tisdagens tidning.

Från Säffle kommun så är reaktionerna än så länge mer avvaktande. Miljöstrategen Lars-Anders Sjögren har börjat titta på materialet och han är visserligen överens med LRF om att åtgärderna på papperet är minst sagt omfattande.

– Ja, om detta verkligen är skarpt, om allt ska genomföras så är blir det ju väldigt kostsamt och inte samhällsekonomiskt försvarbart, säger Lars-Anders Sjögren.

Samtidigt så intar han en något lugnare hållning, åtminstone fram tills dess att han har fått svar på ett antal frågor från Vattenmyndigheten.

Han hänvisar inte minst till de samrådsmöten som ska hållas runt om i distriktet den närmaste tiden. Bland annat ett möte i Karlstad i nästa vecka.

– Det stora frågetecknet just nu är ju hur skarpt detta blir i slutändan. Handlar det om krav eller blir det mer av rekommendationer. Man kan tolka det här materialet på olika sätt och jag väntar till efter mötet innan jag tar ställning till hur vi behöver gå vidare, säger Lars-Anders Sjögren.

Hur ser du på grundtanken i förvaltningsplanen, att vattenkvaliteten ska förbättras?

– Det är jag positiv till. Jag är ju miljöstrateg och jag vill jobba för att lämna över en god miljö till nästkommande generationer, säger Lars-Anders Sjögren.