2015-01-27 12:28

2015-01-27 12:32

Delade meningar i högstadiefrågan

SÅ GICK SNACKET: "Skapar inte så stort förtroende för oss politiker"

I den ena ringhörnan – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
I den andra ringhörnan – övriga partier.
När gonggongen ljöd och debatten tog sin början var det starten på en het ordväxling som skulle pågå länge.

Ska Tegnérskolan vara ensam högstadieskola i Säffle? Det var den stora frågan i måndagens kommunfullmäktige.

Socialdemokraten Ann Mlakar lyfte flera argument emot Tegnér som ensamt högstadium. Bland annat tryckte hon på trafikfrågan runt skolan.

– Nio miljoner behövs för att göra skolvägen säker. En miljon behövs omgående. Inga pengar är avsatta till skolvägen och inte heller har den ökade trafiken diskuterats med boende i området. Många kommer bli skjutsade till skolan, sa hon.

Vänsterpartiets Luz Enith Martinez sa att ett beslut om en högstadieskola dessutom sänder ut signaler om att kommunen tappat framtidstro, att man förutspår en befolkningsutveckling som är allt annat än positiv.

– Vi måste vara ansvarsfulla med skattepengarna. För några år sedan invigde man nya Tegnérskolan, det sägs att man pratat länge om att ha en skola. Varför tänkte man inte långsiktigt då?, sa hon senare.

Sverigedemokraternas Olof Olzén kritiserade sättet man gått tillväga på för att komma fram till förslaget. Han efterlyste elevernas åsikt, och menade att de ignorerats.

För litet elevantal

Stina Höök (M) sa att diskussionen om en högstadieplattform pågått i många år.

– På 30 år har Säffle tappat hälften av sina elever i grundskolan. Jag tror att en stor del av personalen landat i hur det ska bli och vill att vi ska fatta det här beslutet. Eller ska vi ge dem ännu mer oro om hur det ska bli?, sa hon innan hon yrkade bifall till förslaget att samla eleverna i en högstadieskola.

Dag Rogne (C) var inne på Stina Hööks linje, han underströk också att han inte vill att befolkningen ska minska, men sa att en sammanhållen organisation ger kvalitetsfördelar.

– Skolan är något vi alla kan förhålla oss till, ju minde vi vet desto fler åsikter har vi. Hur ska vi ha det då? Elevantalet är egentligen för litet för två högstadieskolor, sa Dags partikamrat Erik Evestam. Vi är inte överens och det har jag stor respekt för. Avslutningsvis; nu behöver vi gå vidare. En återremiss kommer inte att leda debatten framåt.

Matilde Kongevoll (S) höll inte alls med om att en större skola skulle innebära bättre kvalitet.

– Det finns mängder med studier som visar att mindre grupper är bäst.

Olof Olzén uttryckte därefter stor förvåning kring hur Centerpartiet resonerat i frågan.

– Det är anmärkningsvärt att Centerpartiet vill centralisera, det stämmer dåligt överens med deras politik. Helt otroligt! Hur kan man påstå att kvalitén på undervisningen blir bättre med större grupper? Det är också helt otroligt!

”En integrationsfråga”

Ulrika Simonsson (M) lyfte en annan aspekt.

– Jag vet inte om det skapar så stort förtroende för oss som politiker om vi inte kan fatta beslut i sådana här frågor. De vi representerar kommer att lida om vi inte fattar ett beslut. Att ägna sig åt förhalningsteknik är inte något bra politiskt ledarskap. Har man ett bättre underlag i en skola kan man söka lärare på ett annat sätt. Det viktigaste är att alla ungdomar får möjligheten att träffas varje dag i vår kommun. Det är en integrationsfråga. Det är farligt när man inte blandas.

Hennes partikollega Stina Höök ville räta ut missförstånd.

– Varför skulle det bli större grupper? Det finns ingenting som påvisar att vi måste göra större grupper. Vår förvaltning har själv sagt att det här är bättre, då får vi lita på det.

Erik Evestam höll inte med Olzéns påstående att Centerpartiet förespråkar centralisering.

– När det gäller att satsa på små skolor har inte Säffle ett dugg att skämmas för. Vi ska satsa i Svaneholm i nästa steg. Vi värnar alltid om små skolor och kommer alltid göra det, men vi måste se till var vi får bäst kvalitet.

”Eleverna kan gå”

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) tog upp trafiksituationen igen.

– När barnen är 13 år och man ser dem gå på stan i alla möjliga väder tror jag att de kan ta sig till skolan också, även om det är mer än två kilometer.

Ytterligare ett par inlägg gjordes från talarstolen innan Ann Mlakar knöt ihop det hela.

– När man gör en dålig utredning som börjar i fel ände, som det gjorts här, så ifrågasätter vi det. Det är därför vi frågar. Skyll er själva! När Säffle-Tidningen frågade på sin Facebook-sida vad folk tyckte om skolbeslutet, var det en som tyckte att det var en bra idé - Erik Evestam! Jag vädjar till majoriteten - tänk om!

Så blev det alltså inte. En tredjedel av ledamöterna hade behövt yrka på en återremiss av ärendet för att beslutet skulle skjutas upp. Så blev det inte. 12 ville återremittera ärendet, det var hela den Socialdemokratiska gruppen och Vänsterpartiet medan Sverigedemokraternas ledamöter röstade både för och emot. Övriga partier ville att ärendet skulle avgöras direkt. Skillnaden mot den första voteringen var att samtliga SD-politiker i beslutet om en högstadieskola sade nej.

S, SD och V reserverade sig senare mot beslutet om att skapa en högstadieplattform.

Kommunfullmäktige beslutade också, att man ska få information om den totala kostnaden för om- och tillbyggnaden.

Vill du höra hela debatten? Den finns på Säffle kommuns hemsida.

Ska Tegnérskolan vara ensam högstadieskola i Säffle? Det var den stora frågan i måndagens kommunfullmäktige.

Socialdemokraten Ann Mlakar lyfte flera argument emot Tegnér som ensamt högstadium. Bland annat tryckte hon på trafikfrågan runt skolan.

– Nio miljoner behövs för att göra skolvägen säker. En miljon behövs omgående. Inga pengar är avsatta till skolvägen och inte heller har den ökade trafiken diskuterats med boende i området. Många kommer bli skjutsade till skolan, sa hon.

Vänsterpartiets Luz Enith Martinez sa att ett beslut om en högstadieskola dessutom sänder ut signaler om att kommunen tappat framtidstro, att man förutspår en befolkningsutveckling som är allt annat än positiv.

– Vi måste vara ansvarsfulla med skattepengarna. För några år sedan invigde man nya Tegnérskolan, det sägs att man pratat länge om att ha en skola. Varför tänkte man inte långsiktigt då?, sa hon senare.

Sverigedemokraternas Olof Olzén kritiserade sättet man gått tillväga på för att komma fram till förslaget. Han efterlyste elevernas åsikt, och menade att de ignorerats.

För litet elevantal

Stina Höök (M) sa att diskussionen om en högstadieplattform pågått i många år.

– På 30 år har Säffle tappat hälften av sina elever i grundskolan. Jag tror att en stor del av personalen landat i hur det ska bli och vill att vi ska fatta det här beslutet. Eller ska vi ge dem ännu mer oro om hur det ska bli?, sa hon innan hon yrkade bifall till förslaget att samla eleverna i en högstadieskola.

Dag Rogne (C) var inne på Stina Hööks linje, han underströk också att han inte vill att befolkningen ska minska, men sa att en sammanhållen organisation ger kvalitetsfördelar.

– Skolan är något vi alla kan förhålla oss till, ju minde vi vet desto fler åsikter har vi. Hur ska vi ha det då? Elevantalet är egentligen för litet för två högstadieskolor, sa Dags partikamrat Erik Evestam. Vi är inte överens och det har jag stor respekt för. Avslutningsvis; nu behöver vi gå vidare. En återremiss kommer inte att leda debatten framåt.

Matilde Kongevoll (S) höll inte alls med om att en större skola skulle innebära bättre kvalitet.

– Det finns mängder med studier som visar att mindre grupper är bäst.

Olof Olzén uttryckte därefter stor förvåning kring hur Centerpartiet resonerat i frågan.

– Det är anmärkningsvärt att Centerpartiet vill centralisera, det stämmer dåligt överens med deras politik. Helt otroligt! Hur kan man påstå att kvalitén på undervisningen blir bättre med större grupper? Det är också helt otroligt!

”En integrationsfråga”

Ulrika Simonsson (M) lyfte en annan aspekt.

– Jag vet inte om det skapar så stort förtroende för oss som politiker om vi inte kan fatta beslut i sådana här frågor. De vi representerar kommer att lida om vi inte fattar ett beslut. Att ägna sig åt förhalningsteknik är inte något bra politiskt ledarskap. Har man ett bättre underlag i en skola kan man söka lärare på ett annat sätt. Det viktigaste är att alla ungdomar får möjligheten att träffas varje dag i vår kommun. Det är en integrationsfråga. Det är farligt när man inte blandas.

Hennes partikollega Stina Höök ville räta ut missförstånd.

– Varför skulle det bli större grupper? Det finns ingenting som påvisar att vi måste göra större grupper. Vår förvaltning har själv sagt att det här är bättre, då får vi lita på det.

Erik Evestam höll inte med Olzéns påstående att Centerpartiet förespråkar centralisering.

– När det gäller att satsa på små skolor har inte Säffle ett dugg att skämmas för. Vi ska satsa i Svaneholm i nästa steg. Vi värnar alltid om små skolor och kommer alltid göra det, men vi måste se till var vi får bäst kvalitet.

”Eleverna kan gå”

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) tog upp trafiksituationen igen.

– När barnen är 13 år och man ser dem gå på stan i alla möjliga väder tror jag att de kan ta sig till skolan också, även om det är mer än två kilometer.

Ytterligare ett par inlägg gjordes från talarstolen innan Ann Mlakar knöt ihop det hela.

– När man gör en dålig utredning som börjar i fel ände, som det gjorts här, så ifrågasätter vi det. Det är därför vi frågar. Skyll er själva! När Säffle-Tidningen frågade på sin Facebook-sida vad folk tyckte om skolbeslutet, var det en som tyckte att det var en bra idé - Erik Evestam! Jag vädjar till majoriteten - tänk om!

Så blev det alltså inte. En tredjedel av ledamöterna hade behövt yrka på en återremiss av ärendet för att beslutet skulle skjutas upp. Så blev det inte. 12 ville återremittera ärendet, det var hela den Socialdemokratiska gruppen och Vänsterpartiet medan Sverigedemokraternas ledamöter röstade både för och emot. Övriga partier ville att ärendet skulle avgöras direkt. Skillnaden mot den första voteringen var att samtliga SD-politiker i beslutet om en högstadieskola sade nej.

S, SD och V reserverade sig senare mot beslutet om att skapa en högstadieplattform.

Kommunfullmäktige beslutade också, att man ska få information om den totala kostnaden för om- och tillbyggnaden.

Vill du höra hela debatten? Den finns på Säffle kommuns hemsida.