2015-01-26 21:43

2015-01-26 21:43

Beslutet fattat - Tegnérskolan blir enda högstadium

SÄFFLE: Het debatt i fullmäktige

Beslutet om en om- och tillbyggnad pågick i en dryg timme. Nästan alla partier tog chansen att yttra sina åsikter i talarstolen innan klubban föll.

Socialdemokraterna, som under hela processen ställt sig emot förslaget att ha en högstadieskola i Säffle, inledde debatten.

- Tegnérskolan blir trång med stora klasser och lokaler som inte är anpassade till modern pedagogik. Pengarna till en om- och tillbyggnad skulle kunna användas på ett bättre sätt, sa Ann Mlakar (S).

Sverigedemokraten Olof Olzén menade att man borde frågat fler än tjänstemän och fack om förslaget.

- Säffle-Tidningen har pratat med eleverna, men har politikerna gjort det?, frågade han.

Stina Höök, Moderaterna, menade att politikerna måste lyssna på förvaltningen.

- För mig är det tydligt att om förvaltningen kommer fram till att en kvalitetshöjning blir resultatet av sammanslagning av skolor, då måste vi lita på det. Socialdemokraterna har varit emot det här hela tiden. Vi har förstått att de inte vill det här. Nu har det kommit så långt, att jag vill vädja till Socialdemokraterna att fundera på vad en återremiss kan innebära, sa hon.

Långdragen debatt

Efter en långdragen debatt ajournerandes mötet. Efter upprop skulle ledamöterna ta ställning till om ärendet skulle avgöras eller återremitteras.

29 ledamöter ville att ärendet skulle avgöras under mötet, 12 ville återremittera ärendet.

När beslutet sedan skulle avgöras, valde 24 ledamöter att rösta för en högstadieskola medan 17 valde att rösta emot. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade emot, medan övriga röstade för.

Därmed beslutade man att Säffle ska ha en högstadieskola - Tegnérskolan.

Socialdemokraterna, som under hela processen ställt sig emot förslaget att ha en högstadieskola i Säffle, inledde debatten.

- Tegnérskolan blir trång med stora klasser och lokaler som inte är anpassade till modern pedagogik. Pengarna till en om- och tillbyggnad skulle kunna användas på ett bättre sätt, sa Ann Mlakar (S).

Sverigedemokraten Olof Olzén menade att man borde frågat fler än tjänstemän och fack om förslaget.

- Säffle-Tidningen har pratat med eleverna, men har politikerna gjort det?, frågade han.

Stina Höök, Moderaterna, menade att politikerna måste lyssna på förvaltningen.

- För mig är det tydligt att om förvaltningen kommer fram till att en kvalitetshöjning blir resultatet av sammanslagning av skolor, då måste vi lita på det. Socialdemokraterna har varit emot det här hela tiden. Vi har förstått att de inte vill det här. Nu har det kommit så långt, att jag vill vädja till Socialdemokraterna att fundera på vad en återremiss kan innebära, sa hon.

Långdragen debatt

Efter en långdragen debatt ajournerandes mötet. Efter upprop skulle ledamöterna ta ställning till om ärendet skulle avgöras eller återremitteras.

29 ledamöter ville att ärendet skulle avgöras under mötet, 12 ville återremittera ärendet.

När beslutet sedan skulle avgöras, valde 24 ledamöter att rösta för en högstadieskola medan 17 valde att rösta emot. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade emot, medan övriga röstade för.

Därmed beslutade man att Säffle ska ha en högstadieskola - Tegnérskolan.