2015-01-22 06:00

2015-01-22 12:24

Halka ett ständigt hot

SÄFFLE: Tusentals äldre skadar sig svårt varje år

Snö, halka och gömda isfläckar.

För många äldre är vintern en riktigt besvärlig årstid.

Tusentals seniorer skadas allvarligt efter fallolyckor i halkan varje år.

För ett par veckor sedan så ställde ishalkan till rejält med problem Säffleborna.

Nu är det dags igen med temperaturer runt nollan, ymnigt snöfall och förrädiskt halkigt underlag.

På tisdagen så gick NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, ut med statistik och information gällande halkolyckor.

Livslångt vårdbehov

Enligt statistiken så skadas omkring 20 000 fotgängare i halkolyckor varje år och många av de drabbade är personer över 65 år.

– Kroppen blir skörare med åren och när olyckan är framme drabbas därför den äldre oftast mycket svårare. Återhämtningen kan ta lång tid och för en del innebär halkolyckan att de får ett livslångt vårdbehov, säger Monica Green, nationell ordförande för NTF.

Vid sidan av den påtagliga olycksrisken så är halkan och snön även ett hinder när det gäller livskvalitet.

I en undersökning som NTF själva har genomfört så svarade var tredje senior att de har undvikit att överhuvudtaget gått utomhus av rädsla för att ramla omkull och slå sig. Man begränsas i sin vardagliga rörlighet.

Halkskydd

Som sätt att förbättra situationen så trycker NTF på att kommunerna i hög utsträckning måste ha de äldre i åtanke när vägar och trottoarer vinterväghålls.

Det andra givna sättet att motverka halkolyckor är att de äldre själva vidtar åtgärder. Att man tar på sig dubbade skor eller halkskydd när man går utomhus. I samma undersökning som ovan så blir det tydligt att endast varannan faktiskt använder sig av broddar eller skor med inbyggda dubbar.

Sven-Gustaf Nilsson är ordförande för PRO i Säffle. Han känner igen NTF:s beskrivning av verkligheten för många äldre.

– Det är absolut besvärligt för många, inte minst ishalkan som var för några veckor sedan. Och när olyckan väl är framme så kan det gå riktigt illa, inte minst för äldre som inte har förmågan att ta emot sig på samma sätt, säger Sven-Gustaf Nilsson.

Hur arbetar ni själva med de här frågorna?

– Vi har en hel del på gång när det gäller riskerna för olyckor. Det handlar dock om att vi jobbar med detta i ett litet bredare perspektiv där halkan är en del, säger Sven-Gustaf Nilsson.

För ett par veckor sedan så ställde ishalkan till rejält med problem Säffleborna.

Nu är det dags igen med temperaturer runt nollan, ymnigt snöfall och förrädiskt halkigt underlag.

På tisdagen så gick NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, ut med statistik och information gällande halkolyckor.

Livslångt vårdbehov

Enligt statistiken så skadas omkring 20 000 fotgängare i halkolyckor varje år och många av de drabbade är personer över 65 år.

– Kroppen blir skörare med åren och när olyckan är framme drabbas därför den äldre oftast mycket svårare. Återhämtningen kan ta lång tid och för en del innebär halkolyckan att de får ett livslångt vårdbehov, säger Monica Green, nationell ordförande för NTF.

Vid sidan av den påtagliga olycksrisken så är halkan och snön även ett hinder när det gäller livskvalitet.

I en undersökning som NTF själva har genomfört så svarade var tredje senior att de har undvikit att överhuvudtaget gått utomhus av rädsla för att ramla omkull och slå sig. Man begränsas i sin vardagliga rörlighet.

Halkskydd

Som sätt att förbättra situationen så trycker NTF på att kommunerna i hög utsträckning måste ha de äldre i åtanke när vägar och trottoarer vinterväghålls.

Det andra givna sättet att motverka halkolyckor är att de äldre själva vidtar åtgärder. Att man tar på sig dubbade skor eller halkskydd när man går utomhus. I samma undersökning som ovan så blir det tydligt att endast varannan faktiskt använder sig av broddar eller skor med inbyggda dubbar.

Sven-Gustaf Nilsson är ordförande för PRO i Säffle. Han känner igen NTF:s beskrivning av verkligheten för många äldre.

– Det är absolut besvärligt för många, inte minst ishalkan som var för några veckor sedan. Och när olyckan väl är framme så kan det gå riktigt illa, inte minst för äldre som inte har förmågan att ta emot sig på samma sätt, säger Sven-Gustaf Nilsson.

Hur arbetar ni själva med de här frågorna?

– Vi har en hel del på gång när det gäller riskerna för olyckor. Det handlar dock om att vi jobbar med detta i ett litet bredare perspektiv där halkan är en del, säger Sven-Gustaf Nilsson.