2015-01-21 16:04

2015-01-21 17:19

Lågt betyg för maten

SÄFFLE: "Trodde att resultatet skulle vara jämnare"

För en tid sedan kunde ni läsa i ST om två Tegnérelevers tankar om skolmaten. För att ta reda på vad deras skolkamrater tycker gjorde de en undersökning bland sina skolkamrater. Resultatet är tydligt.

– Vi ställde den enkla frågan ”tycker du att skolmaten är bra eller dålig” och frågade 120 personer. 100 svarade att den är dålig, 20 att den var bra, berättar Adam Englund som gjorde enkäten tillsammans med Lukas Orehult.

Trodde ni att resultatet skulle se ut så som det gjorde?

– Nej, faktiskt inte. Vi trodde nog att fler skulle tycka att maten är dålig, men inte att det skulle vara så stor skillnad, menar Adam.

När har ni gjort enkätundersökningen?

– På rasterna, vi har frågat killar och tjejer i alla årskurser för att få så många åsikter som möjligt.

Sedan ST publicerade killarnas matdagbok har inga större matrevolutioner skett i Tegnérskolans restaurang.

– Vi kontaktade tidningen för att vi önskar en förändring. Nu ska vi lämna in enkätresultatet till rektorn och hoppas att det ska hända någonting, säger Adam.

Han har fler idéer, och kan tänka sig att eleverna genom projekt i exempelvis hemkunskapsundervisningen ska få skapa en meny som är realistisk och som är noga beräknad efter vad skolmaten får kosta.

– Vi ställde den enkla frågan ”tycker du att skolmaten är bra eller dålig” och frågade 120 personer. 100 svarade att den är dålig, 20 att den var bra, berättar Adam Englund som gjorde enkäten tillsammans med Lukas Orehult.

Trodde ni att resultatet skulle se ut så som det gjorde?

– Nej, faktiskt inte. Vi trodde nog att fler skulle tycka att maten är dålig, men inte att det skulle vara så stor skillnad, menar Adam.

När har ni gjort enkätundersökningen?

– På rasterna, vi har frågat killar och tjejer i alla årskurser för att få så många åsikter som möjligt.

Sedan ST publicerade killarnas matdagbok har inga större matrevolutioner skett i Tegnérskolans restaurang.

– Vi kontaktade tidningen för att vi önskar en förändring. Nu ska vi lämna in enkätresultatet till rektorn och hoppas att det ska hända någonting, säger Adam.

Han har fler idéer, och kan tänka sig att eleverna genom projekt i exempelvis hemkunskapsundervisningen ska få skapa en meny som är realistisk och som är noga beräknad efter vad skolmaten får kosta.