2015-01-14 15:07

2015-01-20 23:15

Strid om plats i KSAU

SÄFFLE: SD blev utan plats i kommunstyrelsens arbetsutskott

Sex mandat i fullmäktige och två platser i kommunstyrelsen blev resultatet för Sverigedemokraterna efter valet i höstas. När det gjordes val till kommunstyrelsens arbetsutskott så ställdes partiet dock utanför.

Partiernas ledamöter i de olika nämnderna klubbades igenom av kommunfullmäktige redan i höstas.

En tydlig effekt av valresultatet i september blev att Sverigedemokraternas närvaro i den kommunala politiken ökade.

Även om de inte lyckades uppnå någon vågmästarroll i Säffle så är det ingen tvekan att de, åtminstone på papperet, har en klart starkare position än förra mandatperioden.

Utan plats

Sex mandat i kommunfullmäktige och representation i samtliga styrande nämnder. I den tyngsta nämnden, kommunstyrelsen, så tilldelades partiet två platser. Gruppledaren Billy Johansson har den ena och Jimmy Jonasson den andra. När så kommunstyrelsen på måndagens möte i ett internt val skulle utse fem ledamöter till arbetsutskottet, KSAU, så blev dock SD helt utan plats.

Enkelt sammanfattat så var de en ledamot kort för att kunna begära att lagen om proportionellt valsätt skulle användas formellt i valen till KSAU. Hade de fått med sig någon ytterligare på denna begäran, exempelvis en S-ledamot, så hade det blivit lottning om den femte platsen mellan majoriteten och Sverigedemokraterna.

Kritik mot S

Billy Johansson (SD) uttrycker besvikelse över att partiet inte lyckades ”ta” en plats i arbetsutskottet.

– Ja, vi tycker att det hade varit rätt om vi hade fått en plats, det ska finnas representanter från fler partier. Vi lyfte fram Jimmy Jonasson som vår kandidat men nu blev det inte som vi hoppades, säger han.

Han riktar kritik mot Socialdemokraternas agerande under mötet. Att de låter majoriteten knipa fyra av fem platser hellre än att släppa fram Sverigedemokraterna tycker han är märkligt.

– Min känsla är att de egentligen höll med oss men att de av någon anledning inte vågade stå för det.

Påståendet tillbakavisas av Socialdemokraternas Ann Mlakar, andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi har inte alls haft några diskussioner kring om Sverigedemokraterna ska finnas med i KSAU eller inte. Vi var inte en del av den debatten. Vi fick vårt mandat och därmed så var det bra med det, säger Ann Mlakar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är underordnad själva kommunstyrelsen när det gäller beslutsrätt och rangordning.

Men KSAU har ändå en viktig och tung funktion som beredning när det gäller ärenden som ska upp för beslut i KS.

Det finns även viss delegerad beslutsrätt i arbetsutskottet. AU har bland annat möjlighet att anställa tillförordnade förvaltningschefer.

Partiernas ledamöter i de olika nämnderna klubbades igenom av kommunfullmäktige redan i höstas.

En tydlig effekt av valresultatet i september blev att Sverigedemokraternas närvaro i den kommunala politiken ökade.

Även om de inte lyckades uppnå någon vågmästarroll i Säffle så är det ingen tvekan att de, åtminstone på papperet, har en klart starkare position än förra mandatperioden.

Utan plats

Sex mandat i kommunfullmäktige och representation i samtliga styrande nämnder. I den tyngsta nämnden, kommunstyrelsen, så tilldelades partiet två platser. Gruppledaren Billy Johansson har den ena och Jimmy Jonasson den andra. När så kommunstyrelsen på måndagens möte i ett internt val skulle utse fem ledamöter till arbetsutskottet, KSAU, så blev dock SD helt utan plats.

Enkelt sammanfattat så var de en ledamot kort för att kunna begära att lagen om proportionellt valsätt skulle användas formellt i valen till KSAU. Hade de fått med sig någon ytterligare på denna begäran, exempelvis en S-ledamot, så hade det blivit lottning om den femte platsen mellan majoriteten och Sverigedemokraterna.

Kritik mot S

Billy Johansson (SD) uttrycker besvikelse över att partiet inte lyckades ”ta” en plats i arbetsutskottet.

– Ja, vi tycker att det hade varit rätt om vi hade fått en plats, det ska finnas representanter från fler partier. Vi lyfte fram Jimmy Jonasson som vår kandidat men nu blev det inte som vi hoppades, säger han.

Han riktar kritik mot Socialdemokraternas agerande under mötet. Att de låter majoriteten knipa fyra av fem platser hellre än att släppa fram Sverigedemokraterna tycker han är märkligt.

– Min känsla är att de egentligen höll med oss men att de av någon anledning inte vågade stå för det.

Påståendet tillbakavisas av Socialdemokraternas Ann Mlakar, andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi har inte alls haft några diskussioner kring om Sverigedemokraterna ska finnas med i KSAU eller inte. Vi var inte en del av den debatten. Vi fick vårt mandat och därmed så var det bra med det, säger Ann Mlakar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är underordnad själva kommunstyrelsen när det gäller beslutsrätt och rangordning.

Men KSAU har ändå en viktig och tung funktion som beredning när det gäller ärenden som ska upp för beslut i KS.

Det finns även viss delegerad beslutsrätt i arbetsutskottet. AU har bland annat möjlighet att anställa tillförordnade förvaltningschefer.

  • Patrik Otter

KSAU:s ledamöter

Dag Rogne och Agnetha Pettersson (C)

Ingegerd Welin Fogelberg (SIV)

Ulrika Simonsson (M)

Ann Mlakar (S)

Källa: