2015-01-14 11:09

2015-01-20 23:15

KS har satt ner foten

SÄFFLE: En högstadieplattform kommer allt närmare

Tegnérskolan ska vara kommunens framtida högstadieskola.
I måndags så togs beslutet efter votering kommunstyrelsen.
S och SD röstade dock emot och det kan komma att dröja månader innan fullmäktige får möjlighet att avgöra frågan.

Skolledningen och barn- och utbildningsnämnden har sagt sitt tidigare. Kommunens framtida högstadium ska förläggas till Tegnérskolan. Detta beslutsunderlag har sedan skickats till kommunstyrelsen men där har det än så länge tagit stopp.

– Vi har haft den här frågan uppe för beslut två gånger tidigare. Då har ärendet återremitterats med krav på kompletterande konsekvensanalyser och MBL-förhandlingar, säger Dag Rogne.

Votering

Den här gången så gick det till votering och beslut. Socialdemokraterna, som hela tiden förordat att behålla även Höglunda som högstadieskola, röstade emot en om- och tillbyggnad av Tegnérskolan. Sverigedemokraternas två ledamöter röstade också nej.

Majoritetspartiernas ledamöter var dock eniga och med siffrorna 8-5 så gick därmed yrkandet igenom.

– Vi är ju inte överens om detta över blockgränsen och vi ser lite olika på framtiden. Men det är nödvändigt att göra något och utifrån det vi känner till i dag så tror vi på det här, säger Dag Rogne.

Skälen till att en majoritet av skolpolitikerna och nu också KS-ledamöterna vill förändra högstadieorganisationen är flera.

Det är både pedagogik, arbetsmiljö och lokalytor som spelar in, menar Dag Rogne.

– Det handlar om att få en långsiktigt dimensionerad högstadieskola. En samordnad skola med bra arbetsförhållanden för både lärare och elever. Sedan har vi så många nyanlända elever just nu och vi behöver mer utrymme och fler lokaler totalt sett, säger han.

Återremiss?

Socialdemokraternas Ann Mlakar får nu finna sig i att oppositionen körs över.

Detta i en fråga som partiet gick till val på, en fråga som kommer att sätta grunderna för skolpolitiken under lång tid framöver.

– Det känns ju inte bra såklart, vi håller fast vid att det skulle vara bra att behålla två högstadieskolor. Vi tror på litenheten och de fördelar som det innebär, säger Ann Mlakar.

Ny debatt i frågan redan på kommunfullmäktige 26 januari. Då blir det första gången som ärendet faktiskt kan komma att slutligt avgöras.

En annan tänkbar och kanske sannolik utveckling är dock att det inte blir något beslut alls. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna sitter på 16 mandat, mer än en tredjedel. Därmed har de rätt att vid ett tillfälle begära återremiss.

Ett sådant scenario skulle innebära att det troligtvis dröjer till fullmäktigemötet 30 mars innan majoriteten av egen kraft kan klubba igenom beslutet.

Skolledningen och barn- och utbildningsnämnden har sagt sitt tidigare. Kommunens framtida högstadium ska förläggas till Tegnérskolan. Detta beslutsunderlag har sedan skickats till kommunstyrelsen men där har det än så länge tagit stopp.

– Vi har haft den här frågan uppe för beslut två gånger tidigare. Då har ärendet återremitterats med krav på kompletterande konsekvensanalyser och MBL-förhandlingar, säger Dag Rogne.

Votering

Den här gången så gick det till votering och beslut. Socialdemokraterna, som hela tiden förordat att behålla även Höglunda som högstadieskola, röstade emot en om- och tillbyggnad av Tegnérskolan. Sverigedemokraternas två ledamöter röstade också nej.

Majoritetspartiernas ledamöter var dock eniga och med siffrorna 8-5 så gick därmed yrkandet igenom.

– Vi är ju inte överens om detta över blockgränsen och vi ser lite olika på framtiden. Men det är nödvändigt att göra något och utifrån det vi känner till i dag så tror vi på det här, säger Dag Rogne.

Skälen till att en majoritet av skolpolitikerna och nu också KS-ledamöterna vill förändra högstadieorganisationen är flera.

Det är både pedagogik, arbetsmiljö och lokalytor som spelar in, menar Dag Rogne.

– Det handlar om att få en långsiktigt dimensionerad högstadieskola. En samordnad skola med bra arbetsförhållanden för både lärare och elever. Sedan har vi så många nyanlända elever just nu och vi behöver mer utrymme och fler lokaler totalt sett, säger han.

Återremiss?

Socialdemokraternas Ann Mlakar får nu finna sig i att oppositionen körs över.

Detta i en fråga som partiet gick till val på, en fråga som kommer att sätta grunderna för skolpolitiken under lång tid framöver.

– Det känns ju inte bra såklart, vi håller fast vid att det skulle vara bra att behålla två högstadieskolor. Vi tror på litenheten och de fördelar som det innebär, säger Ann Mlakar.

Ny debatt i frågan redan på kommunfullmäktige 26 januari. Då blir det första gången som ärendet faktiskt kan komma att slutligt avgöras.

En annan tänkbar och kanske sannolik utveckling är dock att det inte blir något beslut alls. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna sitter på 16 mandat, mer än en tredjedel. Därmed har de rätt att vid ett tillfälle begära återremiss.

Ett sådant scenario skulle innebära att det troligtvis dröjer till fullmäktigemötet 30 mars innan majoriteten av egen kraft kan klubba igenom beslutet.

  • Patrik Otter