2015-01-12 16:36

2015-01-20 23:18

Nytt på tunga poster

SÄFFLE: Höök och Utterdahl kliver åt sidan i kommunpolitiken

Socialnämnden och barn- och utbildning kommer snart att ledas av nya politiker.
Såväl Marianne Utterdahl (SIV) och Stina Höök (M) kliver åt sidan lokalt för att i första hand ägna sig åt politik i region och landsting.

De två tyngsta och tuffaste nämnderna kommer inom kort att ledas av nya politiker.

Stina Höök (M) har suttit som högsta skolpolitiker i Säffle de senaste åren. Regionråd och andra vice ordförande i regionstyrelsen står på visitkortet sedan några veckor och av flera skäl så ser hon det inte som lämpligt att kombinera detta med en tung lokal post i den region som hon nu ska jobba för.

– Det kan ju finnas vissa beröringspunkter som gör att det blir lite knepigt. Sedan är det dessutom ett heltidsjobb att vara regionråd, säger hon.

Stina Höök satt som ordförande hela förra mandatperioden. Vem som nu ska efterträda henne är ännu inte klart.

– Det finns tankar om detta men inget är beslutat. Min förhoppning är att en ny ordförande kan ta över innan februari månads utgång, säger hon.

Nominering

I socialnämnden så valdes sjukvårdspartiets Marianne Utterdahl som ordförande efter valresultatet i september.

Liksom under förra mandatperioden så arbetar hon som landstingsråd inom den styrande majoriteten i landstinget.

Ett arbete som, menar hon själv, är tufft att kombinera med ett ordförandeskap i socialnämnden på ett bra sätt.

– De här frågorna och de här verksamheterna har en stor plats i mitt och partiets hjärta. Den som sitter som socialnämndens ordförande måste verkligen kunna ge hundra, säger hon.

Därför så kommer således även socialnämnden att få att skifte i toppen och SIV har klart för sig vem de vill se som Marianne Utterdahls efterträdare.

– Ja, vi har i partiet haft klart för oss en längre stund att vi vill se Heléne Agdén på den posten. Så snart det är möjligt så hoppas jag att det här ska kunna bli klart. Sedan är det här vår nominering och det är kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet.

Många nya namn

I och med att Stina Höök och Marianne Utterdahl kliver åt sidan så kommer fyra av fem nämnder i kommunen att ha nya politiker som ordförande.

Som Säffle-Tidningen tidigare har berättat så leds kulturnämnden från årsskiftet av Veronika Bäckström (C) och miljö- och byggnämnden av Kenneth Andersson (C).

För teknik- och fritidsnämnden, som delas med Åmåls kommun ligger ordförandeskapet de första två åren i Åmål.

Därefter så tar Erik Blakstad (M) vid när det är Säffles tur att leda arbetet i nämnden.

Fotnot: Kommunstyrelsen räknas också som en nämnd. Där sitter kommunalråd Dag Rogne (C), som ordförande.

De två tyngsta och tuffaste nämnderna kommer inom kort att ledas av nya politiker.

Stina Höök (M) har suttit som högsta skolpolitiker i Säffle de senaste åren. Regionråd och andra vice ordförande i regionstyrelsen står på visitkortet sedan några veckor och av flera skäl så ser hon det inte som lämpligt att kombinera detta med en tung lokal post i den region som hon nu ska jobba för.

– Det kan ju finnas vissa beröringspunkter som gör att det blir lite knepigt. Sedan är det dessutom ett heltidsjobb att vara regionråd, säger hon.

Stina Höök satt som ordförande hela förra mandatperioden. Vem som nu ska efterträda henne är ännu inte klart.

– Det finns tankar om detta men inget är beslutat. Min förhoppning är att en ny ordförande kan ta över innan februari månads utgång, säger hon.

Nominering

I socialnämnden så valdes sjukvårdspartiets Marianne Utterdahl som ordförande efter valresultatet i september.

Liksom under förra mandatperioden så arbetar hon som landstingsråd inom den styrande majoriteten i landstinget.

Ett arbete som, menar hon själv, är tufft att kombinera med ett ordförandeskap i socialnämnden på ett bra sätt.

– De här frågorna och de här verksamheterna har en stor plats i mitt och partiets hjärta. Den som sitter som socialnämndens ordförande måste verkligen kunna ge hundra, säger hon.

Därför så kommer således även socialnämnden att få att skifte i toppen och SIV har klart för sig vem de vill se som Marianne Utterdahls efterträdare.

– Ja, vi har i partiet haft klart för oss en längre stund att vi vill se Heléne Agdén på den posten. Så snart det är möjligt så hoppas jag att det här ska kunna bli klart. Sedan är det här vår nominering och det är kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet.

Många nya namn

I och med att Stina Höök och Marianne Utterdahl kliver åt sidan så kommer fyra av fem nämnder i kommunen att ha nya politiker som ordförande.

Som Säffle-Tidningen tidigare har berättat så leds kulturnämnden från årsskiftet av Veronika Bäckström (C) och miljö- och byggnämnden av Kenneth Andersson (C).

För teknik- och fritidsnämnden, som delas med Åmåls kommun ligger ordförandeskapet de första två åren i Åmål.

Därefter så tar Erik Blakstad (M) vid när det är Säffles tur att leda arbetet i nämnden.

Fotnot: Kommunstyrelsen räknas också som en nämnd. Där sitter kommunalråd Dag Rogne (C), som ordförande.

  • Patrik Otter