2015-01-09 11:34

2015-01-20 23:14

Guttane växer fram – vad händer i stan?

SÄFFLE: Nybygge enligt plan men inga besked om butik i centrum

Bygget i Guttane håller tidsplanen, med trolig öppning i slutet av maj.
Hur utbudet av mataffärer i centrum kommer att se ut är ännu inte klart.
– Det ska tas beslut i frågan i februari, säger ICA-handlare Stefan Källvik.

Handelsplatsen i Guttane börjar sakta men säkert ta form. När det gäller de två delar som än så länge är klara, ICA Kvantum och Dollarstore, har det de senaste månaderna hänt mycket. ICA:s lokal är idag helt vädersäkrad och även för intilliggande Dollarstore så är taket snart på plats.

Stefan Källvik, som i dag driver ICA-Supermarket inne i centrum berättar att den milda vintern har inneburit goda förutsättningar för nybygget i Guttane.

– Det har fungerat väldigt bra, allt har gått enligt plan. Vi räknar fortfarande med att kunna öppna i slutet av maj, inget säger emot att det blir så.

Ny organisation

Vid sidan av att den nya butiken ska resas och inredas så handlar mycket just nu om att förbereda organisationen. ICA Kvantum kommer med en personalstyrka på omkring 40 att vara en av de stora privata arbetsgivarna i kommunen.

– Vi ska ju sy ihop ICA Nära och Källans personal. Alla som i dag jobbar i de två butikerna följer med in i den nya organisationen så det känns fantastiskt kul. Det är två personalgäng med massor av kunskap, säger Stefan Källvik.

Samtidigt som nyetableringen verkar följa alla uppgjorda planer så kvarstår frågetecknet kring vad som händer i centrum.

Tidigare ambitioner om att det ska finnas kvar en mindre livsmedelsbutik i fastigheten där ICA Källan i dag ligger kvarstår.

– Det jobbas väldigt aktivt med den här frågan för närvarande. Det ska upp för beslut redan i februari, säger Stefan Källvik.

När det gäller handelsplatsens utveckling i övrigt så krävs det besked ifrån Handelsbyggs vd, Thomas Hansen.

Nytt inom kort

Efter att tidigare ha lyft fram flera olika tänkbara aktörer som troliga inslag i Guttane så är han mer försiktig nu.

– Det finns fortfarande stort intresse från flera kedjor och vi tittar på matställen, andra butiker och drivmedel, säger han.

Just när det gäller en entreprenör som tillhandahåller drivmedel, bensinstation enklare uttryckt, så har det talats om att en sådan etablering redan ska vara klar.

– Jag kan säga så mycket som att vi inte är så långt borta. Vi håller på att titta på ritningar och se hur mycket mark som kan komma att behövas. Förhoppningsvis kan vi presentera en hel del nytt inom kort, säger Thomas Hansen.

Handelsplatsen i Guttane börjar sakta men säkert ta form. När det gäller de två delar som än så länge är klara, ICA Kvantum och Dollarstore, har det de senaste månaderna hänt mycket. ICA:s lokal är idag helt vädersäkrad och även för intilliggande Dollarstore så är taket snart på plats.

Stefan Källvik, som i dag driver ICA-Supermarket inne i centrum berättar att den milda vintern har inneburit goda förutsättningar för nybygget i Guttane.

– Det har fungerat väldigt bra, allt har gått enligt plan. Vi räknar fortfarande med att kunna öppna i slutet av maj, inget säger emot att det blir så.

Ny organisation

Vid sidan av att den nya butiken ska resas och inredas så handlar mycket just nu om att förbereda organisationen. ICA Kvantum kommer med en personalstyrka på omkring 40 att vara en av de stora privata arbetsgivarna i kommunen.

– Vi ska ju sy ihop ICA Nära och Källans personal. Alla som i dag jobbar i de två butikerna följer med in i den nya organisationen så det känns fantastiskt kul. Det är två personalgäng med massor av kunskap, säger Stefan Källvik.

Samtidigt som nyetableringen verkar följa alla uppgjorda planer så kvarstår frågetecknet kring vad som händer i centrum.

Tidigare ambitioner om att det ska finnas kvar en mindre livsmedelsbutik i fastigheten där ICA Källan i dag ligger kvarstår.

– Det jobbas väldigt aktivt med den här frågan för närvarande. Det ska upp för beslut redan i februari, säger Stefan Källvik.

När det gäller handelsplatsens utveckling i övrigt så krävs det besked ifrån Handelsbyggs vd, Thomas Hansen.

Nytt inom kort

Efter att tidigare ha lyft fram flera olika tänkbara aktörer som troliga inslag i Guttane så är han mer försiktig nu.

– Det finns fortfarande stort intresse från flera kedjor och vi tittar på matställen, andra butiker och drivmedel, säger han.

Just när det gäller en entreprenör som tillhandahåller drivmedel, bensinstation enklare uttryckt, så har det talats om att en sådan etablering redan ska vara klar.

– Jag kan säga så mycket som att vi inte är så långt borta. Vi håller på att titta på ritningar och se hur mycket mark som kan komma att behövas. Förhoppningsvis kan vi presentera en hel del nytt inom kort, säger Thomas Hansen.

  • Patrik Otter