2009-06-01 08:30

2015-04-13 08:32

Lugnadalsskolan saknade brandlarm

SÄFFLE: "Hade varit bra men är inget krav"

Lugnadalsskolan hade varken ett automatiskt brandlarm eller utrymningslarm, något som upprör många Säfflebor sedan skolan för en dryg vecka sedan totalförstördes i en stor brand.
– Visst vore det bra om skolan haft ett automatiskt brandlarm, men det är inget krav, säger Bengt Hermansson, brandinspektör och platschef på Räddningstjänsten i Säffle.

En dryg vecka har nu gått sedan branden utbröt på Lugnadalsskolan i Säffle. En snabbutredning har tillsats i syfte att utreda vilka alternativ som finns för att eventuellt återuppbygga skolan.

Samtidigt ställer sig många frågande till hur säkerheten på Lugnadalsskolan faktiskt såg ut. Det har visat sig att lokalerna saknade både automatiskt brandlarm, kopplat direkt till SOS-centralen, samt ett utrymningslarm.

– Det stämmer att båda dessa larm saknades. Däremot fanns ett högtalarsystem som fungerar bra när man ska uppmana till någonting. Skolan hade också ett Securitaslarm i korridorerna, som främst ska skydda mot inbrott och liknande, men också reagerar på rök och lågor, säger Bengt Hermansson.

Rekommenderade skolan larm

Enligt bygglagstiftningen krävs inget automatiskt brandlarm på en skola av Lugnadalsskolans karaktär, men i sin inspektion rekommenderade Bengt Hermansson skolan att vidta liknande åtgärder.

– Givetvis är det alltid bra att ha ett såpass fullgott skydd som möjligt, men det är de som håller i plånboken som avgör det.

Hur ser brandsäkerheten i kommunens skolor ut överlag?

– Säffle kommun ligger rätt bra till. I och med den stora renoveringen av Tegnérskolan, samt Tingvallaskolan, så har man valt att satsa på ett bra brandskydd. Det finns någon skola som saknar automatiskt brandlarm, men de är få.Kommunen följer lagstiftningen väl.

Daniel Bäckström (C) är kommunstyrelsens ordförande samt kommunalråd.

– Naturligtvis vore det bästa om skolan hade haft även automatiskt brandlarm. Vi kommer nu att följa upp brandsäkerheten i skolorna ordentligt, säger han.

En dryg vecka har nu gått sedan branden utbröt på Lugnadalsskolan i Säffle. En snabbutredning har tillsats i syfte att utreda vilka alternativ som finns för att eventuellt återuppbygga skolan.

Samtidigt ställer sig många frågande till hur säkerheten på Lugnadalsskolan faktiskt såg ut. Det har visat sig att lokalerna saknade både automatiskt brandlarm, kopplat direkt till SOS-centralen, samt ett utrymningslarm.

– Det stämmer att båda dessa larm saknades. Däremot fanns ett högtalarsystem som fungerar bra när man ska uppmana till någonting. Skolan hade också ett Securitaslarm i korridorerna, som främst ska skydda mot inbrott och liknande, men också reagerar på rök och lågor, säger Bengt Hermansson.

Rekommenderade skolan larm

Enligt bygglagstiftningen krävs inget automatiskt brandlarm på en skola av Lugnadalsskolans karaktär, men i sin inspektion rekommenderade Bengt Hermansson skolan att vidta liknande åtgärder.

– Givetvis är det alltid bra att ha ett såpass fullgott skydd som möjligt, men det är de som håller i plånboken som avgör det.

Hur ser brandsäkerheten i kommunens skolor ut överlag?

– Säffle kommun ligger rätt bra till. I och med den stora renoveringen av Tegnérskolan, samt Tingvallaskolan, så har man valt att satsa på ett bra brandskydd. Det finns någon skola som saknar automatiskt brandlarm, men de är få.Kommunen följer lagstiftningen väl.

Daniel Bäckström (C) är kommunstyrelsens ordförande samt kommunalråd.

– Naturligtvis vore det bästa om skolan hade haft även automatiskt brandlarm. Vi kommer nu att följa upp brandsäkerheten i skolorna ordentligt, säger han.

  • Helena Ingman

Till händelsekartan