2017-01-12 19:55

2017-01-12 19:55

Solberg och Kullgren om planerna vid stadshuset

KARLSTAD HUNDRATUSEN

Årets första Karlstad hundratusen fortsätter diskussionerna kring stadshuset och kvarteret Almen. Vi hör såväl Peter Kullgren, stadsbyggnadsnämndens ordförande och Mikael Solberg - stadshusets nya ägare med stora visioner för området.
Dessutom fördjupar vi oss i det eventuella moskébygget på Rud - och kollar in våra nybyggare Mia och Fredrik.