2018-05-30 18:47

2018-05-30 18:47

Klartecken för ambulansens jourtid

LANDSTINGET

Arbetsmiljöverket kommer inte att meddela något förbud eller föreläggande enligt arbetsmiljölagen mot ambulansens sommarschema.

Huvudskyddsombudet Camilla Gustafsson har lämnat in en anmälan där hon menar att möjligheten till vila under dygnspass inte är tillräcklig med tanken på hur höga krav arbetes ställer. Anmälan gäller också att Landstinget i Värmland inte gjort nog för att eliminera riskerna.

Arbetsmiljöverket skriver i sitt beslut att landstinget har vidtagit tillräckliga åtgärder och att verket inte kan kräva ytterligare åtgärder.

Huvudskyddsombudet Camilla Gustafsson har lämnat in en anmälan där hon menar att möjligheten till vila under dygnspass inte är tillräcklig med tanken på hur höga krav arbetes ställer. Anmälan gäller också att Landstinget i Värmland inte gjort nog för att eliminera riskerna.

Arbetsmiljöverket skriver i sitt beslut att landstinget har vidtagit tillräckliga åtgärder och att verket inte kan kräva ytterligare åtgärder.