2016-09-16 08:33

2016-09-16 08:54

Bolltjuven fast på film

WEBB-TV

Försvunna bollar har gäckat golfspelarna på Bryngfjordens GK den senaste tiden. Nu har mysteriet med de försvunna bollarna fått sin lösning.

Det är land.se som rapporterar om att en bollsnattande räv har iakttagits runt banan. Banpersonal har hittat en gömma innehållande cirka 50 stycken bollar i ett dike.

Här ovan kan du se hur räven, olikt golfspelare, inte räds bunkrar när den kvickt trippar fram och lägger beslag på ytterligare en boll.

Det är land.se som rapporterar om att en bollsnattande räv har iakttagits runt banan. Banpersonal har hittat en gömma innehållande cirka 50 stycken bollar i ett dike.

Här ovan kan du se hur räven, olikt golfspelare, inte räds bunkrar när den kvickt trippar fram och lägger beslag på ytterligare en boll.