2016-04-07 19:55

2016-11-23 14:51

Om förtätning och nytt område för unga

KARLSTAD HUNDRATUSEN

I det nionde avsnittet av Karlstad hundratusen tittar vi närmare på Norra Stockfallet - ett nytt bostadsområde för den unga familjen. Dessutom: Förtätning på Rud, bostadsutmaningen framöver och bankernas roll.