Detta är NWT-koncernen

Koncernen omfattar, per 2016-12-31, moderbolag, tre helägda dotterföretag samt ett intresseföretag som tillsammans ger ut dagstidningar, gratistidningar, internetpubliceringar samt bedriver fastighetsförvaltning.

Moderbolaget ägs av familjen Ander och av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för Mediaforskning. (se faktaruta till höger).

Vill Du veta mer om NWT-koncernen?

Kontakta vd Mats Muregård.

Årsredovisningar

2016 (3 MB)

2015 (10,9 MB)

Hållbarhetsrapport 2017

Ladda hem hållbarhetsrapporten för 2017

Linkedin

Nya Wermlands-Tidningens AB finns på Linkedin.

Nya Wermlands-Tidningen AB

Verksamhet: 14 dagstidningar, internet, gratistidningar, fastighetsrörelse

Upplaga: 128 000

Antal anställda: 298

Oms. mkr: 501