Detta är NWT-koncernen

Koncernen omfattar, per 2014-12-31, moderbolag, två helägda dotterföretag samt ett intresseföretag som tillsammans ger ut dagstidningar, gratistidningar, internetpubliceringar samt bedriver fastighetsförvaltning.

Moderbolaget ägs av familjen Ander och av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för Mediaforskning. (se faktaruta till höger).

Vill Du veta mer om NWT-koncernen?

Kontakta vd Mats Muregård.

Årsredovisningar

2014 (7,8MB)

2013 (9,1MB)

2012 (2,6MB)

2011 (3,6MB)

2010 (2,6MB)

Vill beställa årsredovisningen för 2014, kontakta Mats Muregård, mats.muregard@nwt.se.

Linkedin

Nya Wermlands-Tidningens AB finns på Linkedin.

Nya Wermlands-Tidningen AB

Verksamhet: 14 dagstidningar, internet, fem gratistidningar, fastighetsrörelse

Upplaga: 138 000

Antal anställda: 333

Oms. mkr: 533