2015-07-02 06:00

2015-07-02 06:29

Stor skillnad när det gäller alkohol på festivaler

PUTTE I PARKEN

Alkohol och festival hör ihop för många.
Men hur festivalbesökaren får köpa alkohol kan skilja sig markant mellan olika festivaler. Det är till exempel en stor skillnad om du går på Putte i Mariebergsskogen eller i Kungsträdgården.

Putte i parken sparkar i gång i dag. I Mariebergsskogen sker alkoholförsäljning i inhägnade områden, men åker du till Puttes systerfestival i Kungsträdgården i Stockholm (arrangeras senare i sommar) kan du röra dig fritt med alkohol över hela festivalområdet.

– Jag skulle kunna tänka mig en annan lösning i Mariebergsskogen, säger festivalgeneralen Niclas Lagerstam.

– Vi kommer att utvärdera hur det går i Kungsträdgården och sedan får vi se. När det gäller regler och bestämmelser skiljer det sig egentligen inte, men det finns olika riktlinjer i olika kommuner och alkoholhandläggarna kan agera lite olika.

Samtidigt som Putte i parken intar Mariebergsskogen så pågår Roskildefestivalen i Danmark. Där kan besökaren förbeställa öl som sedan finns att hämta ut på området vid festivalstart. Dessutom går det att hyra ett kylfack för sin dryck.

– Putte är inte den sortens festival. Det där är inget som vi kommer att köra. Men visst skulle vi i en framtid kunna köra ett öppet område utan inhägnader.

Bråk

Stora festivaler som Bråvalla och Sweden Rock har ett öppet festivalområde där man kan bära med sig öl och vin. Detta med motiveringen att det ofta är just i köer in till alkoholområden som det uppstår bråk och osämja.

– Det kräver väldigt stor tillsyn på området såklart. Bråvallafestivalen har också ett öppet serveringsområde men det finns olika erfarenheter – bara för att det funkar på ett ställe behöver det inte fungera på ett annat.

Försäljning av alkohol är en viktig inkomstkälla för festivalerna. För Putte i parken står de intäkterna för ungefär 20 procent av den tiotala intäkten.

– Det är ett annat bolag som sköter försäljningen, vi tar betalt för försäljningsrätten.

För många unga kan en festival vara det första mötet med alkohol. Genom kampanjen Blås grönt arbetar Putte i parken för att hjälpa både ungdomar och föräldrar.

– Vi har kört den många år. Vi har valt att själva ta ett aktivt ansvar när det gäller unga och alkohol. Jag har personliga erfarenheter av alkohol som gör att det är väldigt viktigt för mig att jobba för att ungdomar under 18 inte ska dricka alkohol.

Niclas Lagerstam är nykterist i dag.

– Jag har haft en annan syn på alkohol än den jag har i dag. Den syn jag har i dag, att man ska jobba förebyggande och vara ganska hård i det, det tycker jag är rätt och riktigt. Det är en viktig fråga för hela festivalen.

Föräldrafråga

Han tror inte att ungdomar nödvändigtvis dricker mer för att det är festival.

– Nej, det tror jag inte på. Är kidsen under 18 år ser jag det som en hundraprocentig föräldrafråga att se till att dom inte dricker alkohol. Det är inte ungdomarna som ska anmäla sig till Blås grönt, det är föräldrarna sp, ska anmäla sina barn. Då kan man ställa kravet att ungdomarna att de får gå på festivalen under förutsättning att de blåser grönt och visar att de sköter sig. Som jag ser det är genialiskt, både för ungdomarna och föräldrarna.

– Det är viktigt att visa att man litar på sina ungdomar, men samtidigt måste man ifrågasätta. Föräldrarnas egna inställning till alkohol spelar naturligtvis också en stor roll.

Blås grönt vänder sig till ungdomar mellan 13 och 17 och är kostnadsfritt.

Putte i parken sparkar i gång i dag. I Mariebergsskogen sker alkoholförsäljning i inhägnade områden, men åker du till Puttes systerfestival i Kungsträdgården i Stockholm (arrangeras senare i sommar) kan du röra dig fritt med alkohol över hela festivalområdet.

– Jag skulle kunna tänka mig en annan lösning i Mariebergsskogen, säger festivalgeneralen Niclas Lagerstam.

– Vi kommer att utvärdera hur det går i Kungsträdgården och sedan får vi se. När det gäller regler och bestämmelser skiljer det sig egentligen inte, men det finns olika riktlinjer i olika kommuner och alkoholhandläggarna kan agera lite olika.

Samtidigt som Putte i parken intar Mariebergsskogen så pågår Roskildefestivalen i Danmark. Där kan besökaren förbeställa öl som sedan finns att hämta ut på området vid festivalstart. Dessutom går det att hyra ett kylfack för sin dryck.

– Putte är inte den sortens festival. Det där är inget som vi kommer att köra. Men visst skulle vi i en framtid kunna köra ett öppet område utan inhägnader.

Bråk

Stora festivaler som Bråvalla och Sweden Rock har ett öppet festivalområde där man kan bära med sig öl och vin. Detta med motiveringen att det ofta är just i köer in till alkoholområden som det uppstår bråk och osämja.

– Det kräver väldigt stor tillsyn på området såklart. Bråvallafestivalen har också ett öppet serveringsområde men det finns olika erfarenheter – bara för att det funkar på ett ställe behöver det inte fungera på ett annat.

Försäljning av alkohol är en viktig inkomstkälla för festivalerna. För Putte i parken står de intäkterna för ungefär 20 procent av den tiotala intäkten.

– Det är ett annat bolag som sköter försäljningen, vi tar betalt för försäljningsrätten.

För många unga kan en festival vara det första mötet med alkohol. Genom kampanjen Blås grönt arbetar Putte i parken för att hjälpa både ungdomar och föräldrar.

– Vi har kört den många år. Vi har valt att själva ta ett aktivt ansvar när det gäller unga och alkohol. Jag har personliga erfarenheter av alkohol som gör att det är väldigt viktigt för mig att jobba för att ungdomar under 18 inte ska dricka alkohol.

Niclas Lagerstam är nykterist i dag.

– Jag har haft en annan syn på alkohol än den jag har i dag. Den syn jag har i dag, att man ska jobba förebyggande och vara ganska hård i det, det tycker jag är rätt och riktigt. Det är en viktig fråga för hela festivalen.

Föräldrafråga

Han tror inte att ungdomar nödvändigtvis dricker mer för att det är festival.

– Nej, det tror jag inte på. Är kidsen under 18 år ser jag det som en hundraprocentig föräldrafråga att se till att dom inte dricker alkohol. Det är inte ungdomarna som ska anmäla sig till Blås grönt, det är föräldrarna sp, ska anmäla sina barn. Då kan man ställa kravet att ungdomarna att de får gå på festivalen under förutsättning att de blåser grönt och visar att de sköter sig. Som jag ser det är genialiskt, både för ungdomarna och föräldrarna.

– Det är viktigt att visa att man litar på sina ungdomar, men samtidigt måste man ifrågasätta. Föräldrarnas egna inställning till alkohol spelar naturligtvis också en stor roll.

Blås grönt vänder sig till ungdomar mellan 13 och 17 och är kostnadsfritt.