2016-01-21 11:07

2016-01-21 11:07

Stort tapp för svensk film

NÖJE

2015 innebar ett markant besöksras för svensk film.

Andelen besök som avsåg svensk film sjönk från 30 till 20 procent av det totala antalet biobesök i Sverige. I absoluta tal handlar det om en minskning med 1,6 miljoner biobesök.

– Jag har inga lokala siffror, men det finns ingen anledning att tro att trenden skulle vara annorlunda för Filmstaden i Karlstad, säger Thomas Runfors, kommunikatör på SF Bio AB.

Totalt sett låg antalet biobesök ganska stabilt runt 17 miljoner biobesök under förra året.

Andelen besök som avsåg svensk film sjönk från 30 till 20 procent av det totala antalet biobesök i Sverige. I absoluta tal handlar det om en minskning med 1,6 miljoner biobesök.

– Jag har inga lokala siffror, men det finns ingen anledning att tro att trenden skulle vara annorlunda för Filmstaden i Karlstad, säger Thomas Runfors, kommunikatör på SF Bio AB.

Totalt sett låg antalet biobesök ganska stabilt runt 17 miljoner biobesök under förra året.