2015-03-09 15:08

2015-03-09 15:08

"Idol"-juryn slutar

NÖJE

Årets turné blir den sista för 'Idol'-juryn. Laila Bagge, Anders Bagge och Alexander Bard kallar 2015 års upplaga för sin 'avskedsturné'.