2015-01-15 06:00

2015-01-20 23:15

Hur gick det för Putte i Parken i fjol?

HALLÅ DÄR...

...Niclas Lagerstam, festivalgeneral för Putte i parken, som nu kan summera fjolårets festival ur ett ekonomiskt perspektiv.

– Jag skulle tro att vi har gjort ett minusresultat på runt 800 000 kronor, exakta siffror har jag inte i dagsläget. Men det är inga skrämmande siffror, minusresultatet beror på att vi inte drog i handbromsen tidigt nog. Vi arbetade under premissen att det skulle vara en betalfestival fram till sista veckan i mars. Vi drog på oss en massa kostnader när vi arbetade under den premissen. Ser vi till resultatet för själva festivalen så ligger vi i balans, med ett plus minus noll-resultat. 2012 och 2013 var väldigt betungande ekonomiskt, men vi vände på skutan förra året och det är den riktningen vi ska fortsätta i.

Så affärsmodellen med gratis inträde är aktuell även i en framtid?

– Absolut. I stället för att vi skulle lägga oss ner och dö, skapade vi en ny affärsmodell som vi nu vet fungerar. Framtidsutsikterna är ljusa. Just nu befinner jag mig på Sweden live i Örebro, en branschmässa för oss arrangörer. Putte är nominerad som en av landets mest nyskapande festivaler. Det är såklart extra kul att få det erkännandet från branschen.

Hur går planeringen inför sommarens festival?

– Förhandlingarna med kommunen är förhoppningsvis klara inom några dagar. Vi är i samförstånd men inga papper är påskrivna ännu så jag kan inte kommentera avtalet. Men både vi och kommunen är nöjda med det samarbetet som varit, Putte har dragit in väldigt många människor till Karlstad.

– Jag skulle tro att vi har gjort ett minusresultat på runt 800 000 kronor, exakta siffror har jag inte i dagsläget. Men det är inga skrämmande siffror, minusresultatet beror på att vi inte drog i handbromsen tidigt nog. Vi arbetade under premissen att det skulle vara en betalfestival fram till sista veckan i mars. Vi drog på oss en massa kostnader när vi arbetade under den premissen. Ser vi till resultatet för själva festivalen så ligger vi i balans, med ett plus minus noll-resultat. 2012 och 2013 var väldigt betungande ekonomiskt, men vi vände på skutan förra året och det är den riktningen vi ska fortsätta i.

Så affärsmodellen med gratis inträde är aktuell även i en framtid?

– Absolut. I stället för att vi skulle lägga oss ner och dö, skapade vi en ny affärsmodell som vi nu vet fungerar. Framtidsutsikterna är ljusa. Just nu befinner jag mig på Sweden live i Örebro, en branschmässa för oss arrangörer. Putte är nominerad som en av landets mest nyskapande festivaler. Det är såklart extra kul att få det erkännandet från branschen.

Hur går planeringen inför sommarens festival?

– Förhandlingarna med kommunen är förhoppningsvis klara inom några dagar. Vi är i samförstånd men inga papper är påskrivna ännu så jag kan inte kommentera avtalet. Men både vi och kommunen är nöjda med det samarbetet som varit, Putte har dragit in väldigt många människor till Karlstad.