2017-10-11 16:54

2017-10-11 16:54

Ny hemtjänstorganisation

MUNKFORS

Den 6 november träder en ny hemtjänstorganisation i kraft. Man vill öka tryggheten och kontinuiteten för personer med demensproblematik genom att ha mindre hemtjänstteam per brukare.

– Vi kommer även att ha personal som har någon form av spetskunskap om just demens i den här gruppen. De som inte har det kommer att vidareutbildas internt, säger Susanne Aristidou verksamhetschef för omsorg och stöd i ett pressmeddelande.

Eric Henriksson är ordförande i utskottet omsorg och stöd.

– Att ha en personalgrupp som jobbar med särskild inriktning på människor med demensproblematik har fungerat bra på våra särskilda boenden och nu gör vi likadant i hemtjänsten, säger han.

– Vi kommer även att ha personal som har någon form av spetskunskap om just demens i den här gruppen. De som inte har det kommer att vidareutbildas internt, säger Susanne Aristidou verksamhetschef för omsorg och stöd i ett pressmeddelande.

Eric Henriksson är ordförande i utskottet omsorg och stöd.

– Att ha en personalgrupp som jobbar med särskild inriktning på människor med demensproblematik har fungerat bra på våra särskilda boenden och nu gör vi likadant i hemtjänsten, säger han.