2017-09-12 20:18

2017-09-12 21:20

Plusresultat för Munkfors kommun

Klubbat, Munkfors kommunstyrelse

Budgetuppföljning

Helårsprognosen för 2017 visar på ett plusresultat på 9,5 miljoner kronor.

– Det är otroligt glädjande. Det ger oss större möjligheter att fortsätta investera, säger kommunalrådet Mathias Lindquist.

Kommunen kommer att följa den långsiktiga investeringsplanen.

– Vi har precis byggt en ny förskola och vi har även investeringsplaner för Forsnässkolan. Där har vi många lokaler som behöver fräschas upp, för att nämna några delar vi tittar på, säger han.

Det är gemensamma krafter som gör att det går bra för Munkfors.

– Det är ett fantastiskt jobb som gjorts av våran personal och ledning som bidrar till att vi har en god ekonomi och är på väg mot ett bra resultat i år igen, säger Mathias Lindquist.

Laddstation

Munkfors har nu en laddstation för elfordon. Den är placerad vid Lerins herrkonfektion i centrum.

– Nu har vi beslutat om att man ska kunna ladda hem en app i mobilen. Sedan kan man betala på den för att ladda sitt fordon, säger Mathias Lindquist.

Hundrastgård

Ett medborgarförslag om hundrastgård har kommit in. Kommunstyrelsen hänvisar till ett svar på ett tidigare medborgarförslag, där man lovar att se över detta i 2018 års budget.

Tallåsgården

En motion hade kommit in från Vänsterpartiet om att göra om den före detta förskolan Tallåsgården till fritidsgård. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Detta med hänvisning till att den är i för dåligt skick och har för höga driftskostnader. Tanken är nu att Tallåsgården ska rivas.

Transportplan

I ett remissyttrande angående Regional transportplan för Värmlands län 2018-2029 ställer sig kommunstyrelsen positiv. Att planen följer den prioritering av vägar med E18 och E45, samt riksvägarna 61, 62 och 63 ses som positivt.

– Det som vi inte ser är ju Deje- Älvkullen / Hagen vid rikväg 62 som vi ser som en flaskhals och den är inte omnämnd, säger Mathias Lindquist.

Kommunstyrelsen vill att sträckan ska vara med till nästa planperiod.

– Det vi vill få till är mötesseparerade vägar. För har du icke mötesseparerade är det 80 km/ h och är det mötesseparerade så är det 100 km/h, säger han.

Budgetuppföljning

Helårsprognosen för 2017 visar på ett plusresultat på 9,5 miljoner kronor.

– Det är otroligt glädjande. Det ger oss större möjligheter att fortsätta investera, säger kommunalrådet Mathias Lindquist.

Kommunen kommer att följa den långsiktiga investeringsplanen.

– Vi har precis byggt en ny förskola och vi har även investeringsplaner för Forsnässkolan. Där har vi många lokaler som behöver fräschas upp, för att nämna några delar vi tittar på, säger han.

Det är gemensamma krafter som gör att det går bra för Munkfors.

– Det är ett fantastiskt jobb som gjorts av våran personal och ledning som bidrar till att vi har en god ekonomi och är på väg mot ett bra resultat i år igen, säger Mathias Lindquist.

Laddstation

Munkfors har nu en laddstation för elfordon. Den är placerad vid Lerins herrkonfektion i centrum.

– Nu har vi beslutat om att man ska kunna ladda hem en app i mobilen. Sedan kan man betala på den för att ladda sitt fordon, säger Mathias Lindquist.

Hundrastgård

Ett medborgarförslag om hundrastgård har kommit in. Kommunstyrelsen hänvisar till ett svar på ett tidigare medborgarförslag, där man lovar att se över detta i 2018 års budget.

Tallåsgården

En motion hade kommit in från Vänsterpartiet om att göra om den före detta förskolan Tallåsgården till fritidsgård. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Detta med hänvisning till att den är i för dåligt skick och har för höga driftskostnader. Tanken är nu att Tallåsgården ska rivas.

Transportplan

I ett remissyttrande angående Regional transportplan för Värmlands län 2018-2029 ställer sig kommunstyrelsen positiv. Att planen följer den prioritering av vägar med E18 och E45, samt riksvägarna 61, 62 och 63 ses som positivt.

– Det som vi inte ser är ju Deje- Älvkullen / Hagen vid rikväg 62 som vi ser som en flaskhals och den är inte omnämnd, säger Mathias Lindquist.

Kommunstyrelsen vill att sträckan ska vara med till nästa planperiod.

– Det vi vill få till är mötesseparerade vägar. För har du icke mötesseparerade är det 80 km/ h och är det mötesseparerade så är det 100 km/h, säger han.