2017-09-01 09:54

2017-09-01 09:54

Föreningar ska få stöttning

MUNKFORS

En ny tjänst som föreningsstödjare har inrättats i Munkfors kommun. På detta sätt vill kommunen hjälpa de 70-tal föreningar som finns i kommunen att utvecklas.

– Vi har märkt att det finns ett stort behov av den här typen av service hos föreningarna. Vi har ett stort och rikt föreningsliv i kommunen och detta hoppas vi ska mynna ut i att föreningarna känner att de kan få ett bra stöd av kommunen så att de kan utvecklas, växa eller upprätthålla en god kvalitet. Föreningarna är väldigt viktiga för oss. De ger mycket till samhället och bidrar till en attraktionskraft i kommunen, säger Mathias Lindquist, säger kommunalrådet Mathias Lindquist i ett pressmeddelande.

Den som nyligen tillträtt tjänsten som föreningssamordnare är Anneli Eriksson.

– Till mig kan man bland annat komma med frågor som rör hur man söker bidrag och vilka bidrag som finns att söka, till hur man startar upp en förening eller hur en styrelse ska se ut, säger Annelie Eriksson i samma pressmeddelande.

 

– Vi har märkt att det finns ett stort behov av den här typen av service hos föreningarna. Vi har ett stort och rikt föreningsliv i kommunen och detta hoppas vi ska mynna ut i att föreningarna känner att de kan få ett bra stöd av kommunen så att de kan utvecklas, växa eller upprätthålla en god kvalitet. Föreningarna är väldigt viktiga för oss. De ger mycket till samhället och bidrar till en attraktionskraft i kommunen, säger Mathias Lindquist, säger kommunalrådet Mathias Lindquist i ett pressmeddelande.

Den som nyligen tillträtt tjänsten som föreningssamordnare är Anneli Eriksson.

– Till mig kan man bland annat komma med frågor som rör hur man söker bidrag och vilka bidrag som finns att söka, till hur man startar upp en förening eller hur en styrelse ska se ut, säger Annelie Eriksson i samma pressmeddelande.