2017-05-22 20:20

2017-05-22 20:20

Boende vill ha gatubelysning på väg 733

RANSÄTER: Vägsträckan från Munkfors till Ransäter är nedsläckt

Väg 733 mellan Blia och Ransäter är sedan flera år nedsläckt av besparingsskäl.
– Det är riskabelt med tanke på trafiken. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h men många kör i 120 km/ h för att de tycker att det är roligt att flyga över de stora gupp som finns i vägen, säger Björn Bäckström, en av de boende.

Väg 733 ägs av Trafikverket. Belysningen av vägen ansvarar Munkfors kommun för. 2008 och 2009 gjordes en översyn var kommunen skulle ha gatu- och vägbelysning.

Nedsläckt

Hela väg 733 släcktes ner förutom de platser där skolbussen stannar. Utefter vägsträckan finns drygt 40 belysningsstolpar och omkring 30 hus.

– Det har varit nedsläckt i många år nu. Vi är ju många som använder vägen och rider, cyklar och går utefter sträckan. Vi som bor här tycker att det är bedrövligt, säger en av dem.

Syns inte

Björn Bäckström tycker att det är värst vintertid.

– Då är det dålig vinterväghållning på Klarälvsbanan intill, så de gående får använda vägen och då syns man ju inte när det är nedsläckt, säger han.

NWT har varit i kontakt med kommunalrådet Mathias Lindquist som hänvisar till Anna Grenholm verksamhetschef service vid Munkfors kommun.

– Det här är ju ett politiskt beslut och det är ju de politiska direktiven vi rättar oss efter, säger Anna Grenholm.

Motion

Björn Bäckström sitter också med i kommunfullmäktige för SD. Den 28 mars i år togs en motion upp där han och partikamraten Lars Asplund föreslog att kommunen åter tänder all vägbelysning på väg 733. Motionen avslogs med motiveringen att ”enligt tekniska enhetens arbetsplan ska det inte finnas belysning vid andra platser än vid skolbusshållplatser, övrig belysning släcks ner och stolpar kommer att tas bort.”

Väg 733 ägs av Trafikverket. Belysningen av vägen ansvarar Munkfors kommun för. 2008 och 2009 gjordes en översyn var kommunen skulle ha gatu- och vägbelysning.

Nedsläckt

Hela väg 733 släcktes ner förutom de platser där skolbussen stannar. Utefter vägsträckan finns drygt 40 belysningsstolpar och omkring 30 hus.

– Det har varit nedsläckt i många år nu. Vi är ju många som använder vägen och rider, cyklar och går utefter sträckan. Vi som bor här tycker att det är bedrövligt, säger en av dem.

Syns inte

Björn Bäckström tycker att det är värst vintertid.

– Då är det dålig vinterväghållning på Klarälvsbanan intill, så de gående får använda vägen och då syns man ju inte när det är nedsläckt, säger han.

NWT har varit i kontakt med kommunalrådet Mathias Lindquist som hänvisar till Anna Grenholm verksamhetschef service vid Munkfors kommun.

– Det här är ju ett politiskt beslut och det är ju de politiska direktiven vi rättar oss efter, säger Anna Grenholm.

Motion

Björn Bäckström sitter också med i kommunfullmäktige för SD. Den 28 mars i år togs en motion upp där han och partikamraten Lars Asplund föreslog att kommunen åter tänder all vägbelysning på väg 733. Motionen avslogs med motiveringen att ”enligt tekniska enhetens arbetsplan ska det inte finnas belysning vid andra platser än vid skolbusshållplatser, övrig belysning släcks ner och stolpar kommer att tas bort.”