2017-03-14 12:58

2017-03-14 12:58

Nej till skogsköp

MUNKFORS: Kommunstyrelsen har haft sammanträde

Bergvik skog har erbjudit Munkfors kommun att köpa det markområde som Munkerudsskolan utnyttjar för skolskog. Priset var satt till 950000 kronor. Från tjänstemannahåll ställde man sig positiv till detta. Men en enig kommunstyrelse beslutade att avstå från köp.

Det var vid måndagens kommunstyrelsesammanträde som ärendet kom upp. I en upprättad tjänsteskrivelse föreslår Anna Grenholm som är verksamhetschef för Serviceenheten på Munkfors kommun att kommunen köper skogsområdet Munkerud 2:109 på drygt 7 hektar. Skolskogens positiva aspekter förs fram och att den kan användas i skolundervisningen för att lära ut om ekologi och skogsbruk. Enheten för service framhöll också att det inte är säkert att en framtida skogsägare skulle tillåta att den används som skolskog. Men kommunstyrelsen avslog förslaget.

– Vi har en enighet över partigränserna att avstå från köp. Prislappen är för hög. Vi ska föra en dialog oavsett vilken skogsägare det blir att marken ändå i fortsättningen ska kunna utnyttjas som skolskog, säger kommunalrådet Mathias Lindquist (S).

Det var vid måndagens kommunstyrelsesammanträde som ärendet kom upp. I en upprättad tjänsteskrivelse föreslår Anna Grenholm som är verksamhetschef för Serviceenheten på Munkfors kommun att kommunen köper skogsområdet Munkerud 2:109 på drygt 7 hektar. Skolskogens positiva aspekter förs fram och att den kan användas i skolundervisningen för att lära ut om ekologi och skogsbruk. Enheten för service framhöll också att det inte är säkert att en framtida skogsägare skulle tillåta att den används som skolskog. Men kommunstyrelsen avslog förslaget.

– Vi har en enighet över partigränserna att avstå från köp. Prislappen är för hög. Vi ska föra en dialog oavsett vilken skogsägare det blir att marken ändå i fortsättningen ska kunna utnyttjas som skolskog, säger kommunalrådet Mathias Lindquist (S).