2017-03-07 16:53

2017-03-07 16:53

Dom i förvaltningsrätten

MUNKFORS

Förvaltningsrätten ger socialnämnden i Munkfors bakläxa. En person med spelberoende ordnade på egen hand så att hen blev inskriven på ett behandlingshem.

Efter att ha behandlats där en tid vänder personen sig till socialtjänsten och begär bistånd på 90 000 kronor som är kostnaden för vistelsen på behandlingshemmet, men nekas bistånd.

Socialtjänsten grundar sitt beslut på att hen agerat på eget bevåg. Personen vände sig då till förvaltningsrätten i Karlstad. Nyligen kom domen. Förvaltningsrätten slår fast att socialnämndens beslut upphävs och att personens ärende får en ny prövning. Förvaltningsrätten anger som skäl till domen att man enligt praxis inte kan vägra att betala ut bistånd för att en person skrivit in sig själv på behandlingshem.

Efter att ha behandlats där en tid vänder personen sig till socialtjänsten och begär bistånd på 90 000 kronor som är kostnaden för vistelsen på behandlingshemmet, men nekas bistånd.

Socialtjänsten grundar sitt beslut på att hen agerat på eget bevåg. Personen vände sig då till förvaltningsrätten i Karlstad. Nyligen kom domen. Förvaltningsrätten slår fast att socialnämndens beslut upphävs och att personens ärende får en ny prövning. Förvaltningsrätten anger som skäl till domen att man enligt praxis inte kan vägra att betala ut bistånd för att en person skrivit in sig själv på behandlingshem.