2017-02-27 06:00

2017-02-27 06:00

Väntar klartecken för byggstart

MUNKFORS: Husindustrier AB vill bygga ett trevåningshus

NWT rapporterade för ett år sedan om planer på ett trevåningshus bredvid Munkfors kommunhus. Kommunchefen Jan-Olov Appel berättar om byggprocessen.
– Husindustrier AB har lämnat in en bygglovsansökan som de nu väntar på att få beviljad, säger han.

Munkforsföretaget Husindustrier AB bygger bostäder över hela Sverige. Nu hoppas företaget få bygga även i Munkfors. Lars-Erik Rhodin är vd för företaget.

– Vi väntar på att få bygglovet beviljat. Målsättningen är att vi ska kunna börja bygga nu under det här första halvåret av 2017, säger Lars-Erik Rhodin.

Sunnmans väg

Fastigheten ska byggas på gräsytan mellan Sunnmans väg och kommunhuset. På den plats där det tidigare låg tre hyreshus som nu är rivna.

– Vi tänker i så fall bygga på en del av den tomten där det idag är en boulebana. Det stod ju tre hyreskroppar där förr. I detta skede blir det ett hyreshus. Men detaljplanen medger mer byggnation, så vi får se vad som händer framöver vad kommunen vill och hur stor efterfrågan det blir på dessa lägenheter, säger Lars-Erik Rhodin.

Behov av lägenheter

Det planerade trevåningshuset kommer att bestå av 26 lägenheter fördelat på ettor, tvåor och treor alla med balkong och det kommer att finnas hiss. Lars-Erik Rhodin tror att det kommer att finnas stort intresse för lägenheterna.

– Det finns ju ett behov av lägenheter både hos yngre och äldre. Det finns ju äldre som inte orkar med sina hus och vill flytta till lägenhet, säger han.

Lägenheterna kommer att prefabriceras i den egna fabriken i Munkfors och monteras sedan på plats.

Munkforsföretaget Husindustrier AB bygger bostäder över hela Sverige. Nu hoppas företaget få bygga även i Munkfors. Lars-Erik Rhodin är vd för företaget.

– Vi väntar på att få bygglovet beviljat. Målsättningen är att vi ska kunna börja bygga nu under det här första halvåret av 2017, säger Lars-Erik Rhodin.

Sunnmans väg

Fastigheten ska byggas på gräsytan mellan Sunnmans väg och kommunhuset. På den plats där det tidigare låg tre hyreshus som nu är rivna.

– Vi tänker i så fall bygga på en del av den tomten där det idag är en boulebana. Det stod ju tre hyreskroppar där förr. I detta skede blir det ett hyreshus. Men detaljplanen medger mer byggnation, så vi får se vad som händer framöver vad kommunen vill och hur stor efterfrågan det blir på dessa lägenheter, säger Lars-Erik Rhodin.

Behov av lägenheter

Det planerade trevåningshuset kommer att bestå av 26 lägenheter fördelat på ettor, tvåor och treor alla med balkong och det kommer att finnas hiss. Lars-Erik Rhodin tror att det kommer att finnas stort intresse för lägenheterna.

– Det finns ju ett behov av lägenheter både hos yngre och äldre. Det finns ju äldre som inte orkar med sina hus och vill flytta till lägenhet, säger han.

Lägenheterna kommer att prefabriceras i den egna fabriken i Munkfors och monteras sedan på plats.