2017-02-03 16:01

2017-02-03 16:01

Namnet på nya förskolan ska avgöras

MUNKFORS

Allmänheten har fått skicka in namnförslag på vad den nya förskolan i Munkerud ska heta. 44 olika namnförslag har kommit in. En arbetsgrupp har nu gått igenom förslagen och valt ut de sex bästa namnen. Vilket namn förskolan slutligen kommer att döpas till kommer kommunstyrelsen att fatta beslut om måndagen den 13 februari. De namnförslag kommunstyrelsen har att ta ställning till är Klarälvans förskola, Mossens förskola, Förskolan Mossen, Förskolan juvelen, Förskolan Skattkistan och Lillmunkens förskola.

Allmänheten har fått skicka in namnförslag på vad den nya förskolan i Munkerud ska heta. 44 olika namnförslag har kommit in. En arbetsgrupp har nu gått igenom förslagen och valt ut de sex bästa namnen. Vilket namn förskolan slutligen kommer att döpas till kommer kommunstyrelsen att fatta beslut om måndagen den 13 februari. De namnförslag kommunstyrelsen har att ta ställning till är Klarälvans förskola, Mossens förskola, Förskolan Mossen, Förskolan juvelen, Förskolan Skattkistan och Lillmunkens förskola.