2017-01-30 20:55

2017-01-30 20:55

Stor skillnad i väntetid till äldreboende

SOCIAL VÄLFÄRD: Tillgång till äldreboende

Det skiljer stort i väntetid för den som behöver flytta till äldreboende, både mellan olika kommuner och mellan olika tidpunkter. Förra året stack Munfors ut rejält till det sämre med en genomsnittlig väntetid på fyra och en halv månad.
– Men just nu är det ingen väntetid alls, berättar Jan-Olof Appel.

Äldreboende, vårdboende, särskilt boende... Benämningarna skiftar mellan olika kommuner och mellan olika tidpunkter. Men många av oss blir förr eller helst senare beroende av dessa inrättningar för att klara vårt vardagsliv.

Naturligtvis finns det statistik kring dessa boenden precis som det finns statistik om nästan allting. Nyhetsbyrån Siren har gått till något som kallas Kommun- och landstingsdatabasen och läst siffror som kommunerna har rapporterat in till Rådet för främjande av kommunala analyser.

Just de här siffrorna handlar om väntetid i dagar till plats på äldreboende. Det gäller genomsnittlig väntetid under första halvåret 2016 från det att en person har ansökt om plats till dess att personen kan flytta in. Däremellan har väl kommunen fattat ett beviljande beslut, får man väl tro.

Bland kommuner i Värmland sticker Munkfors ut rejält med en väntetid på nästan fyra och en halv månad. Fast året innan var väntetiden inte ens två månader.

– Och just nu finns det ingen kö och därmed inte heller någon väntetid, säger kommunchefen Jan-Olof Appel till NWT.

Han berättar att siffrorna redovisades vid ett sammanträde härom veckan och att ingen av deltagarna egentligen förstod hur det kunde ha blivit så. De kunde inte erinra sig att det hade varit något särskilt under första halvåret förra året.

– Men väntetiderna kan naturligtvis variera och till och med variera kraftigt, fortsätter Appel. Vi vet ju inte i förväg när eller hur många ansökningar om äldreboende som kommer in. Och samtidigt har vi inte råd att ha särskilt många bostäder vakanta i väntan på en större tillströmning.

Man kan möjligen tillägga att i en liten kommun, som Munkfors, med ett begränsat utbud av platser inom äldreboendet så behövs det kanske inte så många nya ansökningar för att väntetiderna ska dra i väg.

Äldreboende, vårdboende, särskilt boende... Benämningarna skiftar mellan olika kommuner och mellan olika tidpunkter. Men många av oss blir förr eller helst senare beroende av dessa inrättningar för att klara vårt vardagsliv.

Naturligtvis finns det statistik kring dessa boenden precis som det finns statistik om nästan allting. Nyhetsbyrån Siren har gått till något som kallas Kommun- och landstingsdatabasen och läst siffror som kommunerna har rapporterat in till Rådet för främjande av kommunala analyser.

Just de här siffrorna handlar om väntetid i dagar till plats på äldreboende. Det gäller genomsnittlig väntetid under första halvåret 2016 från det att en person har ansökt om plats till dess att personen kan flytta in. Däremellan har väl kommunen fattat ett beviljande beslut, får man väl tro.

Bland kommuner i Värmland sticker Munkfors ut rejält med en väntetid på nästan fyra och en halv månad. Fast året innan var väntetiden inte ens två månader.

– Och just nu finns det ingen kö och därmed inte heller någon väntetid, säger kommunchefen Jan-Olof Appel till NWT.

Han berättar att siffrorna redovisades vid ett sammanträde härom veckan och att ingen av deltagarna egentligen förstod hur det kunde ha blivit så. De kunde inte erinra sig att det hade varit något särskilt under första halvåret förra året.

– Men väntetiderna kan naturligtvis variera och till och med variera kraftigt, fortsätter Appel. Vi vet ju inte i förväg när eller hur många ansökningar om äldreboende som kommer in. Och samtidigt har vi inte råd att ha särskilt många bostäder vakanta i väntan på en större tillströmning.

Man kan möjligen tillägga att i en liten kommun, som Munkfors, med ett begränsat utbud av platser inom äldreboendet så behövs det kanske inte så många nya ansökningar för att väntetiderna ska dra i väg.