2016-10-10 16:14

2016-10-10 16:14

UHB-tjänstemän bakom Alecta

MUNKFORS: I ordenshuset pratades det om bättre pensionsvillkor

Under måndagen var 21 personer från Alecta på besök i Munkfors, för en historisk återblick. Det är nämligen här som det snart 100-åriga bolaget har sin upprinnelse.

Ordenshuset, nykterhetslogen Salomons lokal, var nybyggd när tjänstemän vid bruket i Munkfors bjöd in andra tjänstemän inom Uddeholmsbolaget till en kamratfest i november 1906. 85 personer var på plats och under mötet kom frågan om hur man kunde skapa sig bättre pensionsvillkor upp.

Drygt tio år senare var pensionsbolaget SPP bildat. Tjänstemännen hade vid det här laget fått finansfamiljerna Wallenberg och Söderberg med på noterna då de tyckte att deras tjänstemän borde ha ett bra försäkringsskydd.

Förutsättningarna för tjänstemännen var vd bildandet inte lika som i dag. Pensionsplanen var förmånsbestämd och pensionsåldern var 62 år för män och 57 år för kvinnor. Ålderspensionen var 60 procent för männen och 50 procent för kvinnorna.

När personerna från Alecta kom till ordenshuset togs de emot av Fridolf Rhudin, alias Owe Clapson. Det är föreningen Fridolf Rhudinmuseets vänner som numera driver ordenshuset som en bygdegård efter att ha räddat det från rivning.

Efter kaffe och lite mer underhållning i ordenshuset begav sig sällskapet till Gamla Bruket för att få veta mer om järn- och stålverksamhetens betydelse för Sverige innan de åkte till Sunne för ett arbetsmöte.

– De tyckte att de ville göra lite extra av vistelsen i Värmland genom att besöka platsen där idén till deras verksamhet föddes, säger Owe Clapson som tillsammans med tre andra eldsjälar var värd under Munkforsbesöket.

Ordenshuset, nykterhetslogen Salomons lokal, var nybyggd när tjänstemän vid bruket i Munkfors bjöd in andra tjänstemän inom Uddeholmsbolaget till en kamratfest i november 1906. 85 personer var på plats och under mötet kom frågan om hur man kunde skapa sig bättre pensionsvillkor upp.

Drygt tio år senare var pensionsbolaget SPP bildat. Tjänstemännen hade vid det här laget fått finansfamiljerna Wallenberg och Söderberg med på noterna då de tyckte att deras tjänstemän borde ha ett bra försäkringsskydd.

Förutsättningarna för tjänstemännen var vd bildandet inte lika som i dag. Pensionsplanen var förmånsbestämd och pensionsåldern var 62 år för män och 57 år för kvinnor. Ålderspensionen var 60 procent för männen och 50 procent för kvinnorna.

När personerna från Alecta kom till ordenshuset togs de emot av Fridolf Rhudin, alias Owe Clapson. Det är föreningen Fridolf Rhudinmuseets vänner som numera driver ordenshuset som en bygdegård efter att ha räddat det från rivning.

Efter kaffe och lite mer underhållning i ordenshuset begav sig sällskapet till Gamla Bruket för att få veta mer om järn- och stålverksamhetens betydelse för Sverige innan de åkte till Sunne för ett arbetsmöte.

– De tyckte att de ville göra lite extra av vistelsen i Värmland genom att besöka platsen där idén till deras verksamhet föddes, säger Owe Clapson som tillsammans med tre andra eldsjälar var värd under Munkforsbesöket.