2016-10-06 16:58

2016-10-06 16:58

Höjda revisorsarvoden

MUNKFORS

Kommunrevisorerna begäran om höjda arvoden godkändes av kommunfullmäktige. Det blir ett påslag om 500 kronor vilket innebär att ordförande får 8 900 kronor om året och övrig fyra 6 700 kronor vardera.

– Det var de nöjda med, säger kommunalråd Mathias Lindqvist som frågat revisorerna vad de tyckte om beslutet.

Fullmäktige godkände också budgetförslaget för 2017 som har ett beräknat överskott på 2,1 miljoner kronor. Investeringsbudget är på 36 miljoner kronor vilket kan medföra att man kan tvingas ta lån för att få allt gjort då likviditeten sista augusti var 16 miljoner kronor.

Kommunrevisorerna begäran om höjda arvoden godkändes av kommunfullmäktige. Det blir ett påslag om 500 kronor vilket innebär att ordförande får 8 900 kronor om året och övrig fyra 6 700 kronor vardera.

– Det var de nöjda med, säger kommunalråd Mathias Lindqvist som frågat revisorerna vad de tyckte om beslutet.

Fullmäktige godkände också budgetförslaget för 2017 som har ett beräknat överskott på 2,1 miljoner kronor. Investeringsbudget är på 36 miljoner kronor vilket kan medföra att man kan tvingas ta lån för att få allt gjort då likviditeten sista augusti var 16 miljoner kronor.