2016-10-04 15:00

2016-10-04 15:00

Undersköterskor ifrågasätter avtalstolkning

MUNKFORS

Undersköterskor inom LSS kräver svar från kommunen varför man inte tycker att de är lika mycket värda som undersköterskor inom äldreomsorgen. Det handlar om det omdiskuterade avtalet mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Kommunal där det görs en extra satsning på undersköterskor inom vård och omsorg.

Tolkningen från SKL, som flera kommuner stödjer sig på, är att det bara är undersköterskor inom äldreomsorgen som omfattas av avtalet och får 1 020 kronor i påslag medan undersköterskor inom LSS får 520 kronor trots att de har samma utbildning och utför likvärdiga arbetsuppgifter.

Undersköterskorna skriver att om de inte får ta del av den nya satsningen ser man ingen anledning att ta emot fler elever från vård- och omsorgsprogrammet. Inte heller att utföra undersköterskeuppgifter och då blir det mer för sjuksköterskorna att göra.

Undersköterskor inom LSS kräver svar från kommunen varför man inte tycker att de är lika mycket värda som undersköterskor inom äldreomsorgen. Det handlar om det omdiskuterade avtalet mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Kommunal där det görs en extra satsning på undersköterskor inom vård och omsorg.

Tolkningen från SKL, som flera kommuner stödjer sig på, är att det bara är undersköterskor inom äldreomsorgen som omfattas av avtalet och får 1 020 kronor i påslag medan undersköterskor inom LSS får 520 kronor trots att de har samma utbildning och utför likvärdiga arbetsuppgifter.

Undersköterskorna skriver att om de inte får ta del av den nya satsningen ser man ingen anledning att ta emot fler elever från vård- och omsorgsprogrammet. Inte heller att utföra undersköterskeuppgifter och då blir det mer för sjuksköterskorna att göra.