2016-09-26 06:00

2016-09-26 06:00

Det finns många fördelar med en liten kommun

MUNKFORS: Kommunalrådets motto: Vi ska vara bra på att vara små

Störst är inte alltid bäst. Det finns en styrka i att vara en liten kommun, speciellt om det är så nära mellan invånarna som i Munkfors. Det vet kommunalråd Mathias Lindquist som avfärdar alla tankar och eventuella inviter om att gå ihop med andra kommuner.

– Jag tror inte på sammanslagning. Det är min bestämda åsikt. Lokal bestämmanderätt är viktig, säger Lindquist som tycker det vore bäst om man kunde få verktyg från staten som gör att det i stället kan samarbetas mer över kommungränserna.

Och visst har han anledning att hålla på den kommunala självständigheten. Det går bra för ”lilla” Munkfors på många plan, inte minst sedan man fått ordning på ekonomin. Under ett år har man vänt från drygt en miljon i minus 2014 till ett plus på nio miljoner. Och prognosen för i år och flerårsprognosen ser bra ut.

Gemensamma tag

– Jag har krokat arm med kommunchefen Jan-Olof Appel, vi är bägge nya, säger Lindquist som tog över det politiska rodret efter valet 2014.

Vändning kom efter ett målmedvetet arbete där det tagits ett ordentligt tag kring ekonomin, i synnerhet inom socialen där man gått igenom verksamheten enhet för enhet.

– Vi bestämde att vi inte skulle prata om pengar utan hur. Allt handlar inte om pengar utan arbetssätt, strukturer och ledarskap betyder mycket så här har tjänstemän tillsammans med personalen gjort ett jättejobb. Och det är egentligen det jobb som gjorts, utan förändringar av personal eller något.

Viktiga satsningar

– Nu har vi möjliggjort att vi kan och kunnat göra saker som vi inte kunnat tidigare. Det är ett helt smörgåsbord egentligen, säger Lindquist och nämner bland annat renovering av sporthallen, att en ny förskola är under uppbyggnad, ett nytt LSS-boende är på gång och en extrasatsning på skolan där ramarna höjs generellt.

För att en kommun ska vara välmående räcker det inte med att den kommunala ekonomin går bra. Vikten av ett brett och välmående näringsliv får man inte glömma bort. Och här får vi ett exempel på fördelen av att vara en liten kommun med närhet mellan invånarna och olika strukturer i samhället.

Bra näringslivsklimat

Ett engagerat och aktivt arbete från kommunens sida har gjort att Munkfors klättrat 62 placeringar i Svenskt Näringslivs senaste ranking när det gäller företagsklimat; till 60 plats och tredje bäst i länet. Och i Svenskt Näringslivs sammanställning när det gäller hur bra kommunerna är på att hålla företagarna informerade fick Munkfors bäst betyg i hela landet.

– Vi är ute på minst ett företagsbesök under en tvåveckorsperiod, är en av förklaringarna enligt Mathias Lindquist.

Korta beslutsvägar

I kommunen finns bortemot 200 företag där man gått från ett stort företag, det dominerande bruket, till flera mindre företag. På företagsbesöken är det en delegation bestående av politiker, tjänstemän och personal från Arbetsförmedlingen som kommer till företagen för att stämma av läget och ventilera olika spörsmål. Med en så bred anslutning blir det också snabba besked vilket uppskattas.

Samarbete mellan kommunen och näringslivet förs på olika nivåer. Ett mål är att det ska bli lättare för det lokala näringslivet att få den kompetens som efterfrågas. Viktigt för företagen men även för eleverna som får en inblick i vad som krävs för att få jobb på hemmaplan.

– Vi är helt enkelt beroende av att vi hjälps åt med marknadsföringen. Och fullmäktige har tagit beslut om att skapa praktikplatser i våra verksamheter.

Attraktiv fritid

Nu är det inte bara möjligheten till arbete i kommunen som är avgörande om en kommun upplevs som attraktiv att bo och leva i. Det gäller att det finns något att göra på fritiden också. Och återigen kommer fördelen med att vara en liten kommun fram. Den geografiska närheten mellan invånarna bidrar till att det blir lättare att engageras i gemensamma saker.

– Föreningslivet är en viktig byggsten i samhället. Vi har ett 70-tal föreningar i kommunen, en otrolig kulturskatt.

Positiv utveckling

För att stärka föreningslivet ytterligare inrättas en ny tjänst nästa år.

– En föreningsstödjare kan göra mycket pappersarbete åt föreningarna, i samband med ansökningar till fonder och liknande som gör att föreningar kan överleva och fortsätta växa. Målet är också att på sikt få fler föreningar.

Och växa är ju vad man vill. Med en positiv befolkningsutveckling under de tre senaste åren finns det förutsättningar för satsningar på nya boenden, vilket också ligger i framtidsvisionen.

Utmaningar kvar

Mycket som är positivt i och för den lilla kommunen alltså men det finns även sådant som kan och måste förbättras.

– Vi har sett de utmaningar vi har att jobba med. Det är främst inom skolan där resultaten behöver förbättras.

Munkfors har ett treårigt samarbete med Skolverket som kommer hit då och då för att se vad som kan göras tillsammans med lärare och elever. Även Karlstads universitet är involverat i det här samarbetsprojektet.

– Och när det gäller nyföretagande ligger vi extremt dåligt så där måste vi försöka hitta vägar att stimulera ungdomar och nyanlända.

– Jag tror inte på sammanslagning. Det är min bestämda åsikt. Lokal bestämmanderätt är viktig, säger Lindquist som tycker det vore bäst om man kunde få verktyg från staten som gör att det i stället kan samarbetas mer över kommungränserna.

Och visst har han anledning att hålla på den kommunala självständigheten. Det går bra för ”lilla” Munkfors på många plan, inte minst sedan man fått ordning på ekonomin. Under ett år har man vänt från drygt en miljon i minus 2014 till ett plus på nio miljoner. Och prognosen för i år och flerårsprognosen ser bra ut.

Gemensamma tag

– Jag har krokat arm med kommunchefen Jan-Olof Appel, vi är bägge nya, säger Lindquist som tog över det politiska rodret efter valet 2014.

Vändning kom efter ett målmedvetet arbete där det tagits ett ordentligt tag kring ekonomin, i synnerhet inom socialen där man gått igenom verksamheten enhet för enhet.

– Vi bestämde att vi inte skulle prata om pengar utan hur. Allt handlar inte om pengar utan arbetssätt, strukturer och ledarskap betyder mycket så här har tjänstemän tillsammans med personalen gjort ett jättejobb. Och det är egentligen det jobb som gjorts, utan förändringar av personal eller något.

Viktiga satsningar

– Nu har vi möjliggjort att vi kan och kunnat göra saker som vi inte kunnat tidigare. Det är ett helt smörgåsbord egentligen, säger Lindquist och nämner bland annat renovering av sporthallen, att en ny förskola är under uppbyggnad, ett nytt LSS-boende är på gång och en extrasatsning på skolan där ramarna höjs generellt.

För att en kommun ska vara välmående räcker det inte med att den kommunala ekonomin går bra. Vikten av ett brett och välmående näringsliv får man inte glömma bort. Och här får vi ett exempel på fördelen av att vara en liten kommun med närhet mellan invånarna och olika strukturer i samhället.

Bra näringslivsklimat

Ett engagerat och aktivt arbete från kommunens sida har gjort att Munkfors klättrat 62 placeringar i Svenskt Näringslivs senaste ranking när det gäller företagsklimat; till 60 plats och tredje bäst i länet. Och i Svenskt Näringslivs sammanställning när det gäller hur bra kommunerna är på att hålla företagarna informerade fick Munkfors bäst betyg i hela landet.

– Vi är ute på minst ett företagsbesök under en tvåveckorsperiod, är en av förklaringarna enligt Mathias Lindquist.

Korta beslutsvägar

I kommunen finns bortemot 200 företag där man gått från ett stort företag, det dominerande bruket, till flera mindre företag. På företagsbesöken är det en delegation bestående av politiker, tjänstemän och personal från Arbetsförmedlingen som kommer till företagen för att stämma av läget och ventilera olika spörsmål. Med en så bred anslutning blir det också snabba besked vilket uppskattas.

Samarbete mellan kommunen och näringslivet förs på olika nivåer. Ett mål är att det ska bli lättare för det lokala näringslivet att få den kompetens som efterfrågas. Viktigt för företagen men även för eleverna som får en inblick i vad som krävs för att få jobb på hemmaplan.

– Vi är helt enkelt beroende av att vi hjälps åt med marknadsföringen. Och fullmäktige har tagit beslut om att skapa praktikplatser i våra verksamheter.

Attraktiv fritid

Nu är det inte bara möjligheten till arbete i kommunen som är avgörande om en kommun upplevs som attraktiv att bo och leva i. Det gäller att det finns något att göra på fritiden också. Och återigen kommer fördelen med att vara en liten kommun fram. Den geografiska närheten mellan invånarna bidrar till att det blir lättare att engageras i gemensamma saker.

– Föreningslivet är en viktig byggsten i samhället. Vi har ett 70-tal föreningar i kommunen, en otrolig kulturskatt.

Positiv utveckling

För att stärka föreningslivet ytterligare inrättas en ny tjänst nästa år.

– En föreningsstödjare kan göra mycket pappersarbete åt föreningarna, i samband med ansökningar till fonder och liknande som gör att föreningar kan överleva och fortsätta växa. Målet är också att på sikt få fler föreningar.

Och växa är ju vad man vill. Med en positiv befolkningsutveckling under de tre senaste åren finns det förutsättningar för satsningar på nya boenden, vilket också ligger i framtidsvisionen.

Utmaningar kvar

Mycket som är positivt i och för den lilla kommunen alltså men det finns även sådant som kan och måste förbättras.

– Vi har sett de utmaningar vi har att jobba med. Det är främst inom skolan där resultaten behöver förbättras.

Munkfors har ett treårigt samarbete med Skolverket som kommer hit då och då för att se vad som kan göras tillsammans med lärare och elever. Även Karlstads universitet är involverat i det här samarbetsprojektet.

– Och när det gäller nyföretagande ligger vi extremt dåligt så där måste vi försöka hitta vägar att stimulera ungdomar och nyanlända.

Mathias Lindquist

Ålder: 42

Familj: Tre töser och en fru

Bor: Munkfors (Munkerud)

Äter helst: Sallad

Dricker helst: Vatten, men vid festliga tillfällen gärna en öl

Läser: Dagstidningar

Lyssnar på: Topplistorna

Ser på tv: Ser gärna på film när tillfälle ges

Intressen: Löpning

Favoritställe: Finns många ställen i vår vackra kommun