2016-09-21 06:00

2016-09-21 06:00

Har klarat sin hemläxa

MUNKFORS: Ett hårt och medvetet arbete

Munkfors är Värmlands minsta kommun, vilket kanske kan vara en fördel i vissa sammanhang. Enligt turism- och näringslivschef Birgitta Svensson har man i kommunen korta och okomplicerade kommunikationsvägar.

Munkfors har förbättrat sig stadigt under en rad år, men 2015 rasade kommunen 44 placeringar i rankningen. Betygen på så gott som alla parametrar hade försämrats sedan 2013. I år har siffrorna vänt igen.

Vad har ni gjort?

– Vi sammankallade företagarna och företroendevalda till ett stormöte, där vi hade en öppen och bra dialog om vad som förväntas av oss som kommun i olika frågor, vad vi kan göra bättre och framför allt hur vi tillsammans kan förbättra företagsklimatet, svarar Birgitta Svensson.

Härom veckan presenterade Svenskt näringsliv en sammanställning över hur bra kommunerna var på att hålla företagarna informerade. Munkfors fick bäst omdöme i hela landet. Enligt Birgitta Svensson beror detta på ett medvetet informationsarbete som bedrivs på företagsbesök, företagsluncher, i sociala medier och digitala nyhetsbrev varje månad.

– Vi ser till att massmedialt få ut positiva händelser som påverkar både näringslivet och kommunens övriga invånare. Att ligga steget före hela tiden, säger hon.

Hon talar om en kort, enkel och okomplicerad väg in för företagen mot kommunen för frågor och diskussioner. Om delaktighet och att man är synlig i många sammanhang.

Hur har Munkfors organiserat sitt arbete med näringslivsfrågor?

– Såväl näringslivschef som kommunchef och kommunalråd arbetar aktivt och Munkfors har satt näringslivsfrågorna högt på agendan. Det finns också ett Näringslivsforum bestående av tjänstemän inom kommunen och företagare som jobbar i olika grupperingar för att stärka företagsklimatet och synliggöra arbetet.

Munkfors är en traditionellt sett röd kommun, men bevisligen kan företagsklimatet vara gott trots det. Hur resoneras det kring företagsfrågor i kommunen?

– På våra företagsbesök har vi en sammansättning av tjänstemän, förtroendevalda från olika partier samt Arbetsförmedlingen som följer med. Gruppen brukar vara fem-sex personer och det är uppskattade besök från både kommunens och företagarnas sida. Det finns fyra olika grupper av denna uppsättning, som turas om att följa med. Just den breda konstellationen gör att vi har goda möjligheter att snabbt kunna svara företagarna på frågor och funderingar de kan ha.

När Kristinehamns kommun gjorde en enkät förra sommaren för att ta reda på vad företagarna är missnöjda med lyftes Lov fram som en stöttesten.

Vad är inställningen till Lov i Munkfors?

– Lov har inte varit aktuellt för just Munkfors, men det finns en positiv inställning.

När det gäller offentliga upphandlingar, som tangerar Lov, har Munkfors haft en positiv utveckling. Enligt Birgitta Svensson finns en stor del av förklaringen i att det är ett prioriterat område där kommunen har arbetat intensivt för att i möjligaste mån kunna handla lokalt.

– Men som jag brukar säga: Bra kan alltid bli bättre. Vårt jobb går vidare. Vi behöver exempelvis fler som startar företag eller etablerar sig i kommunen, den delen halkar vi efter i, avslutar Birgitta Svensson.

Munkfors har förbättrat sig stadigt under en rad år, men 2015 rasade kommunen 44 placeringar i rankningen. Betygen på så gott som alla parametrar hade försämrats sedan 2013. I år har siffrorna vänt igen.

Vad har ni gjort?

– Vi sammankallade företagarna och företroendevalda till ett stormöte, där vi hade en öppen och bra dialog om vad som förväntas av oss som kommun i olika frågor, vad vi kan göra bättre och framför allt hur vi tillsammans kan förbättra företagsklimatet, svarar Birgitta Svensson.

Härom veckan presenterade Svenskt näringsliv en sammanställning över hur bra kommunerna var på att hålla företagarna informerade. Munkfors fick bäst omdöme i hela landet. Enligt Birgitta Svensson beror detta på ett medvetet informationsarbete som bedrivs på företagsbesök, företagsluncher, i sociala medier och digitala nyhetsbrev varje månad.

– Vi ser till att massmedialt få ut positiva händelser som påverkar både näringslivet och kommunens övriga invånare. Att ligga steget före hela tiden, säger hon.

Hon talar om en kort, enkel och okomplicerad väg in för företagen mot kommunen för frågor och diskussioner. Om delaktighet och att man är synlig i många sammanhang.

Hur har Munkfors organiserat sitt arbete med näringslivsfrågor?

– Såväl näringslivschef som kommunchef och kommunalråd arbetar aktivt och Munkfors har satt näringslivsfrågorna högt på agendan. Det finns också ett Näringslivsforum bestående av tjänstemän inom kommunen och företagare som jobbar i olika grupperingar för att stärka företagsklimatet och synliggöra arbetet.

Munkfors är en traditionellt sett röd kommun, men bevisligen kan företagsklimatet vara gott trots det. Hur resoneras det kring företagsfrågor i kommunen?

– På våra företagsbesök har vi en sammansättning av tjänstemän, förtroendevalda från olika partier samt Arbetsförmedlingen som följer med. Gruppen brukar vara fem-sex personer och det är uppskattade besök från både kommunens och företagarnas sida. Det finns fyra olika grupper av denna uppsättning, som turas om att följa med. Just den breda konstellationen gör att vi har goda möjligheter att snabbt kunna svara företagarna på frågor och funderingar de kan ha.

När Kristinehamns kommun gjorde en enkät förra sommaren för att ta reda på vad företagarna är missnöjda med lyftes Lov fram som en stöttesten.

Vad är inställningen till Lov i Munkfors?

– Lov har inte varit aktuellt för just Munkfors, men det finns en positiv inställning.

När det gäller offentliga upphandlingar, som tangerar Lov, har Munkfors haft en positiv utveckling. Enligt Birgitta Svensson finns en stor del av förklaringen i att det är ett prioriterat område där kommunen har arbetat intensivt för att i möjligaste mån kunna handla lokalt.

– Men som jag brukar säga: Bra kan alltid bli bättre. Vårt jobb går vidare. Vi behöver exempelvis fler som startar företag eller etablerar sig i kommunen, den delen halkar vi efter i, avslutar Birgitta Svensson.