2016-09-09 06:00

2016-09-09 06:00

Satsning på fiber och arbetskläder

MUNKFORS: Stora investeringar i budgetförslaget

Personalen inom omsorgen kommer få arbetskläder nästa år, enligt budgetförslaget som kommer upp på kommunstyrelsens bord på måndag. Ett budgetförslag som omfattar investeringar för 36 miljoner kronor där fiberutbyggnaden dominerar.

Införandet av arbetskläder inom omsorgen har legat högt på önskelistan i flera år och nu verkar det bli av. Det är uppsatt som en punkt under rubriken ”Åtgärder och förändringar av verksamheten” samt att det föreslås en ramjustering på 200 000 kronor till tvätt och komplettering av arbetskläder.

Ett större LSS-boende

Det planeras också för lokalförändringar av LSS-verksamheten genom ett avtal med Munkforsbostäder som ska göra anpassningar i ett av husen på Sunnmans väg så man får en gemensamhetslokal och personallägenhet. Om avtalet godkänns så kommer befintligt LSS-boende på Sunnmans väg att avvecklas liksom Tallåsen.

Enligt verksamhetschef Tobias Nyåker får man genom förändringen ett större boende och möjlighet att ta emot fler. Man kan även erbjuda boende till personer med högre behov av närhet och tillsyn då personalen blir samlad på ett ställe.

På personalsidan finns en förändring inom socialpsykiatrin där antalet tjänster minskar från dagens tre till två. Kommunledningen avser att anställa en föreningsstödjare som ska utveckla föreningslivet.

Investeringsbudgeten på 36 miljoner kronor är förhållandevis hög. Det handlar om fortsatta insatser vid Forsnässkolan samt ett ökat underhåll av fastigheter och vägar. Det är även upptaget 1,7 miljoner kronor till en ny gång- och cykelväg till Klingeviområdet.

2020 har alla fiber

I övrigt är det utbyggnaden av fibernätet som kommer att kosta. Under 2017 fortsätter utbyggnaden i centrum och i Munkerud samt att Blia, Rudstorp och Heden kan kopplas in. 2018 blir Munkerud helt täckt samt att Ransäter östra och västra samt Ransberg står på tur. 2019 står resten av kommunen på tur.

Införandet av arbetskläder inom omsorgen har legat högt på önskelistan i flera år och nu verkar det bli av. Det är uppsatt som en punkt under rubriken ”Åtgärder och förändringar av verksamheten” samt att det föreslås en ramjustering på 200 000 kronor till tvätt och komplettering av arbetskläder.

Ett större LSS-boende

Det planeras också för lokalförändringar av LSS-verksamheten genom ett avtal med Munkforsbostäder som ska göra anpassningar i ett av husen på Sunnmans väg så man får en gemensamhetslokal och personallägenhet. Om avtalet godkänns så kommer befintligt LSS-boende på Sunnmans väg att avvecklas liksom Tallåsen.

Enligt verksamhetschef Tobias Nyåker får man genom förändringen ett större boende och möjlighet att ta emot fler. Man kan även erbjuda boende till personer med högre behov av närhet och tillsyn då personalen blir samlad på ett ställe.

På personalsidan finns en förändring inom socialpsykiatrin där antalet tjänster minskar från dagens tre till två. Kommunledningen avser att anställa en föreningsstödjare som ska utveckla föreningslivet.

Investeringsbudgeten på 36 miljoner kronor är förhållandevis hög. Det handlar om fortsatta insatser vid Forsnässkolan samt ett ökat underhåll av fastigheter och vägar. Det är även upptaget 1,7 miljoner kronor till en ny gång- och cykelväg till Klingeviområdet.

2020 har alla fiber

I övrigt är det utbyggnaden av fibernätet som kommer att kosta. Under 2017 fortsätter utbyggnaden i centrum och i Munkerud samt att Blia, Rudstorp och Heden kan kopplas in. 2018 blir Munkerud helt täckt samt att Ransäter östra och västra samt Ransberg står på tur. 2019 står resten av kommunen på tur.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.