2016-05-19 14:17

2016-05-19 14:17

Plåtfasad ska sättas upp som en säkerhetsåtgärd

MUNKFORS: En riskfylld gammal industribyggnad

Den gamla industribyggnaden på Laxholmen får stå kvar ett tag till. För att hindra folk att ta sig in i den riskfyllda lokalen kommer öppningar att täppas till med plåt.

Byggnaden från 1920-talet är i ett dåligt skick och bedöms utgöra en säkerhetsrisk såväl utvändigt som invändigt.

Det staket som satts upp har inte hindrat från intrång, vilket framgår bland annat av graffitimålningar såväl inne i lokalen som på det instabila taket. Tekniska enheten har tagit in offert på rivning med ett takpris på en halv miljon kronor och begärt ett tilläggsanslag för rivningen.

Men då det saknas pengar i årets budget har tjänstemännen föreslagit en provisorisk säkerhetsåtgärd till dess att man hittat en meningsfull användning av byggnaden eller att den rivs.

Utskottet för service har sagt ja till att avsätta 60 000 kronor till plåtfasaden som ska täcka de öppna ingångarna till byggnaden.

Byggnaden från 1920-talet är i ett dåligt skick och bedöms utgöra en säkerhetsrisk såväl utvändigt som invändigt.

Det staket som satts upp har inte hindrat från intrång, vilket framgår bland annat av graffitimålningar såväl inne i lokalen som på det instabila taket. Tekniska enheten har tagit in offert på rivning med ett takpris på en halv miljon kronor och begärt ett tilläggsanslag för rivningen.

Men då det saknas pengar i årets budget har tjänstemännen föreslagit en provisorisk säkerhetsåtgärd till dess att man hittat en meningsfull användning av byggnaden eller att den rivs.

Utskottet för service har sagt ja till att avsätta 60 000 kronor till plåtfasaden som ska täcka de öppna ingångarna till byggnaden.