2016-04-25 17:35

2016-04-25 17:35

Gratis sommarlovsaktiviteter

MUNKFORS

Ett statligt bidrag på 92 000 kronor används till att erbjuda kostnadsfri fotbolls- och simskola i sommar. Fotbollsskolan arrangeras av IFK Munkfors i två perioder; vecka 25 och 26 och man räknar med att kunna erbjuda cirka 120 platser till barn födda 2003–2010. Simskolan anordnas under veckorna 26 och 27 och omfattar totalt 54 platser. Tanken bakom regeringens satsning på totalt 200 miljoner kronor är att programmen ska stimulera både pojkars och flickors deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Ett statligt bidrag på 92 000 kronor används till att erbjuda kostnadsfri fotbolls- och simskola i sommar. Fotbollsskolan arrangeras av IFK Munkfors i två perioder; vecka 25 och 26 och man räknar med att kunna erbjuda cirka 120 platser till barn födda 2003–2010. Simskolan anordnas under veckorna 26 och 27 och omfattar totalt 54 platser. Tanken bakom regeringens satsning på totalt 200 miljoner kronor är att programmen ska stimulera både pojkars och flickors deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.