2016-03-18 16:18

2016-03-19 10:00

Industriminne föreslås rivas

MUNKFORS: Stor skaderisk i förfallen byggnad

Vad ska man göra med den gamla industribyggnaden på Laxholmen? Frågan har väckts av kommunens tjänstemän då byggnadens skick utgör en säkerhetsrisk för de personer som trots avspärrning tar sig in i lokalen.

Byggnaden är från 1920-talet och var en av de enheter på Laxholmen där Uddeholmsbolaget hade kallvalsning och tråddrageri. Den industriella verksamheten på Laxholmen är sedan länge nedlagd och då den aktuella byggnaden stått övergiven har tidens tand har gnagt rejält på konstruktionen.

Instabilt

Byggnaden bedöms numera vara en säkerhetsrisk då stabiliteten i väggar och tak inte kan garanteras. Likaså är fallrisken stor genom oskyddade hålrum i golven. Staket har satts upp för att hindra människor från att gå in men det klipps upp och forceras varje gång det lagas.

Spår av aktivitet

Inne i byggnaden syns att det varit, och kanske är, ett populärt ställe för graffitimålare. Att det även förekommer målningar på utsidan innebär att personer tagit sig upp på yttertaket vilket bidragit till att tekniska enheten föreslår en rivning för att undvika att människor blir skadade.

Inte skyddad

Laxholmen ingår inte i området som är av riksintresse för kulturmiljövård som resten av gamla bruksområdet och byggnaden är därmed inte skyddad mot rivning. Däremot antogs Laxholmen i kommunens kulturmiljöprogram 2010 som ett kulturbärande område och en rivning skulle därmed minska kulturvärdet.

Halv miljon

Att bevara byggnaden innebär att det krävs omfattande insatser för att garantera säkerheten och ett mycket stort underhåll för att den ska kunna ges en meningsfull användning. Tekniska enheten vill ha en halv miljon kronor i tilläggsanslag för rivning men politikerna i utskottet för service bollade ärendet tillbaka till förvaltningen för utredning av såväl risker som kostnader.

Byggnaden är från 1920-talet och var en av de enheter på Laxholmen där Uddeholmsbolaget hade kallvalsning och tråddrageri. Den industriella verksamheten på Laxholmen är sedan länge nedlagd och då den aktuella byggnaden stått övergiven har tidens tand har gnagt rejält på konstruktionen.

Instabilt

Byggnaden bedöms numera vara en säkerhetsrisk då stabiliteten i väggar och tak inte kan garanteras. Likaså är fallrisken stor genom oskyddade hålrum i golven. Staket har satts upp för att hindra människor från att gå in men det klipps upp och forceras varje gång det lagas.

Spår av aktivitet

Inne i byggnaden syns att det varit, och kanske är, ett populärt ställe för graffitimålare. Att det även förekommer målningar på utsidan innebär att personer tagit sig upp på yttertaket vilket bidragit till att tekniska enheten föreslår en rivning för att undvika att människor blir skadade.

Inte skyddad

Laxholmen ingår inte i området som är av riksintresse för kulturmiljövård som resten av gamla bruksområdet och byggnaden är därmed inte skyddad mot rivning. Däremot antogs Laxholmen i kommunens kulturmiljöprogram 2010 som ett kulturbärande område och en rivning skulle därmed minska kulturvärdet.

Halv miljon

Att bevara byggnaden innebär att det krävs omfattande insatser för att garantera säkerheten och ett mycket stort underhåll för att den ska kunna ges en meningsfull användning. Tekniska enheten vill ha en halv miljon kronor i tilläggsanslag för rivning men politikerna i utskottet för service bollade ärendet tillbaka till förvaltningen för utredning av såväl risker som kostnader.