2016-03-18 15:55

2016-03-18 15:55

Beslut om lekplats på Hea dröjer

MUNKFORS

Tekniska enheten vill återställa lekplatsen på Hea, som revs i höstas eftersom den inte blev godkänd vid besiktningen.

På området finns ett stort antal barnfamiljer och en kommunal förskola vilket gör att en investering är motiverad, enligt förvaltningen som räknar med att det kommer kosta runt 400 000 kronor beroende på val av utrustning, tillgänglighetsanpassning och underlag. Men politikerna i serviceutskottet var inte beredda ta beslut vid senaste mötet utan enades om att bordlägga frågan till nästa sammanträde.

På området finns ett stort antal barnfamiljer och en kommunal förskola vilket gör att en investering är motiverad, enligt förvaltningen som räknar med att det kommer kosta runt 400 000 kronor beroende på val av utrustning, tillgänglighetsanpassning och underlag. Men politikerna i serviceutskottet var inte beredda ta beslut vid senaste mötet utan enades om att bordlägga frågan till nästa sammanträde.