2015-11-04 14:03

2015-11-04 14:03

Åtgärdsplan för bristande ventilation

MUNKFORS

Miljö- och byggnämnden har upphävt vitesföreläggandet för HSBs bostadsrättförening Tallåsen när det gäller ventilationen i två hus på centrum.

Föreläggandet utfärdades i mars sedan HSB trots flera påminnelser inte åtgärdat de brister som uppmärksammats vid kontroller i juni 2013. Vitesföreläggandet var på 6 000 kronor i månaden per hus och satt att börja gälla två månader efter att HSB fått beslutet. Eftersom HSB i juni kom in med en åtgärdsplan och tidsplan för att åtgärda bristerna har nämnden hävt vitesföreläggandet. Det är inte ventilationen i lägenheterna som underkänts utan bristerna finns i lokaler på bottenplanet.

Föreläggandet utfärdades i mars sedan HSB trots flera påminnelser inte åtgärdat de brister som uppmärksammats vid kontroller i juni 2013. Vitesföreläggandet var på 6 000 kronor i månaden per hus och satt att börja gälla två månader efter att HSB fått beslutet. Eftersom HSB i juni kom in med en åtgärdsplan och tidsplan för att åtgärda bristerna har nämnden hävt vitesföreläggandet. Det är inte ventilationen i lägenheterna som underkänts utan bristerna finns i lokaler på bottenplanet.